Máy in date code, in hạn sử dụng

  • Thread starter quachduyen
  • Ngày gửi
Q

quachduyen

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; cung cấp duy nhất sản phẩm m&aacute;y in phun code, date thương hiệu LINX sản xuất tại Anh Quốc ở thị trường Việt Nam như </span><a href="http://www.vmsco.vn/"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">m&aacute;y in phun date tr&ecirc;n chai lọ, m&aacute;y in ng&agrave;y th&aacute;ng sử dụng,<span style="color: black">m&aacute;y in date tr&ecirc;n nh&atilde;n, bao b&igrave;</span>, m&aacute;y in phun code date, m&aacute;y linx, m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp, </span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.vmsco.vn/">m&aacute;y in ng&agrave;y giờ, m&aacute;y in logo, m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i sản phẩm, m&aacute;y d&aacute;n th&ugrave;ng carton, m&aacute;y in laser tốc độ cao</a>&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">&nbsp;<img width="354" height="235" border="0" src="http://www.kiengiangmuaban.com/images/imgTopic/33261.jpg" /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">LINX l&agrave; thương hiệu m&aacute;y in phun c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; m&aacute;y tạo code laser h&agrave;ng đầu thế giới với mạng lưới đại l&yacute; ph&acirc;n phối rộng khắp to&agrave;n cầu. M&aacute;y c&oacute; xuất xứ v&agrave; sản xuất duy nhất tại Anh Quốc.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.vmsco.vn/"><font size="2" face="Arial">may in phun date code, may in han su dung, may dong goi, may dong goi bao bi, may dong goi san pham, may in laser, may in laser toc do cao, may in date tu dong, may khac kim loai, may khac kim loai tu dong, may khac kim loai cam tay, may in date tren bao bi.</font></a><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Với c&ocirc;ng nghệ in phun kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c v&agrave; c&ocirc;ng nghệ in laser, m&aacute;y in LINX đem đến giải ph&aacute;p to&agrave;n diện cho tất cả c&aacute;c nhu cầu in k&yacute; m&atilde; hiệu, ng&agrave;y sản xuất, hạn sử dụng, m&atilde; số l&ocirc;, ca, k&iacute;p, ng&agrave;y giờ, quy c&aacute;ch, logo... tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c bề mặt vật liệu như: giấy, chất dẻo, nhựa, m&agrave;ng nil&ocirc;ng, kim loại, thủy tinh,... trong hầu hết c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp như: thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ uống, linh kiện điện tử, thiết bị tự động, h&agrave;ng gia dụng, th&eacute;p, c&aacute;p điện,...</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">M&aacute;y LINX đ&atilde; được kiểm chứng v&agrave; đang sử dụng hiệu quả tại nhiều nơi c&oacute; điều kiện m&ocirc;i trường đa dạng v&agrave; khắc nghiệt. Một số kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; sử dụng m&aacute;y Linx của ch&uacute;ng t&ocirc;i như:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><a href="http://www.vmsco.vn/">CTY T&Acirc;N HIỆP PH&Aacute;T, CTY ACECOOK VIETNAM, CTY PEPSICO, CTY D&Acirc;Y ĐIỆN LS-LG VINA, CTY NHỰA TIỀN PHONG, NH&Agrave; M&Aacute;Y ĐẠM PH&Uacute; MỸ, CTY BIA VIETNAM HEINEKEN TIGER</a>&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">M&aacute;y LINX ho&agrave;n to&agrave;n th&iacute;ch ứng với điều kiện khắc nghiệt, v&agrave; điều kiện sản xuất &aacute;p lực cao 24/24. Việc m&aacute;y&nbsp;LINX chiếm lĩnh thị trường xi măng, hay h&oacute;a chất v&agrave; bột m&igrave; nơi c&oacute; điều kiện sản xuất rất bụi ẩm đ&atilde; cho thấy r&otilde; khả năng l&agrave;m việc của m&aacute;y LINX</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: normal">Vui l&ograve;ng xem th&ocirc;ng tin chi tiết tại website: <a href="http://www.vmsco.vn/">http://www.vmsco.vn/</a> </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: normal">Tham khảo cơ cấu hoạt động của m&aacute;y trong c&aacute;c di chuyền sản xuất tại clip: <a href="http://www.youtube.com/user/ctyvms?feature=watch">http://www.youtube.com/user/ctyvms?feature=watch</a></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Vui l&ograve;ng xem th&ocirc;ng tin chi tiết tại website: <a title="External link" href="http://www.vmsco.vn/">http://www.vmsco.vn/</a><br /> Tham khảo cơ cấu hoạt động của m&aacute;y trong c&aacute;c di chuyền sản xuất tại clip: <a title="External link" href="http://www.youtube.com/user/ctyvms?feature=watch%20">http://www.youtube.com/user/ctyvms?feature=watch </a><br /> <br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:<br /> Ms Nguyễn Thị Thu Thắm<br /> Phone: 08 3716 6003 Ext 813<br /> Di động: 0938 280 679<br /> Email: <a title="E-mail Link" href="mailto:thamnt@vmsco.vn">thamnt@vmsco.vn</a><br /> Website: <a title="External link" href="http://www.vmsco.vn/">http://www.vmsco.vn/</a><br /> <br /> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Đ/c: 3D4 Khu phố 1 ( Khu biệt Thự Thạnh Xu&acirc;n) Phường Thạnh Xu&acirc;n- Quận 12- Tp HCM<br /> 51-B2 Khu Đ&ocirc; Thị Đại Kim Phương, Phường Đại Kim, Quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội<br /> Tel: (844) 35666691/92 Fax: (84-4) 35666697</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyenthithutham
- Địa chỉ: 3d4 khu biệt thự thạnh xuân, phường thạnh xuận, quận 12
- Điện thoại: 0938280679 - Fax:
- email: thamnt@vmsco.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH