• Máy in phun điện tử, in phun mã số

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 28/8/12

  1. quachduyen Guest

   <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">C&ocirc;ng ty<strong> TNHH TM &amp; KT VMS</strong> l&agrave; nh&agrave; cung cấp duy nhất m&aacute;y in phun như </span></em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">m&aacute;y in phun date tr&ecirc;n chai lọ, m&aacute;y in ng&agrave;y th&aacute;ng sử dụng,<a href="http://chaobansanpham.com/cuahangtructuyen/thunguyet1907133/may-in-date-tren-nhan-bao-bi.asp"><span style="color: black; text-decoration: none">m&aacute;y in date tr&ecirc;n nh&atilde;n, bao b&igrave;</span></a>, m&aacute;y in phun code date, m&aacute;y linx, m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp, </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">m&aacute;y in ng&agrave;y giờ, m&aacute;y in logo, m&aacute;y đ&oacute;ng g&oacute;i sản phẩm, m&aacute;y d&aacute;n th&ugrave;ng carton, m&aacute;y in laser tốc độ cao<em><span style="color: black">&hellip; thương hiệu <strong>LINX</strong> của Anh Quốc tại Việt Nam.&nbsp; </span><span style="color: #e36c0a">(Thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm,nước giải kh&aacute;t, sắt th&eacute;p,xi măng, sơn, thủy hải sản, n&ocirc;ng sản,h&oacute;a chất....)&nbsp;</span></em></span></p> <img width="552" height="414" border="0" src="http://www.kiengiangmuaban.com/images/imgTopic/32820.jpg" /><br /> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp giải ph&aacute;p cho th&ugrave;ng carton như:</span></em></p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">- M&aacute;y <strong>D&aacute;n Th&ugrave;ng Carton, M&aacute;y dựng v&agrave; gấp th&ugrave;ng carton của Đ&agrave;i loan, M&aacute;y in chữ tr&ecirc;n th&ugrave;ng carton của Mỹ.</strong> <strong>(Vui l&ograve;ng truy cập website hoặc li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết</strong></span></em></p> <p style="margin-top: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">- M&aacute;y tạo kh&iacute; oxy, m&aacute;y tạo kh&iacute; ni tơ (ĐAN MẠCH)</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">VMS lu&ocirc;n thực hiện với phương ch&acirc;m cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ sau b&aacute;n h&agrave;ng <strong>chuy&ecirc;n nghiệp, kịp thời, chu đ&aacute;o, hiệu quả v&agrave; ổn định l&acirc;u d&agrave;i</strong>.</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black">Hiện n&aacute;y Linx đang l&agrave; nh&agrave; cung cấp số 1 cho c&aacute;c doanh nghiệp sản xuất về c&aacute;c lĩnh vực như: thực phẩm, thủy sản, dược phẩm, mỹ phẩm, xi măng, sơn, may mặc, n&ocirc;ng sản&hellip;với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng như: </span><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-weight: normal">CTY T&Acirc;N HIỆP PH&Aacute;T, CTY ACECOOK VIETNAM, CTY PEPSICO, CTY D&Acirc;Y ĐIỆN LS-LG VINA, CTY NHỰA TIỀN PHONG, NH&Agrave; M&Aacute;Y ĐẠM PH&Uacute; MỸ, CTY BIA VIETNAM <span style="color: black">HEINEKEN TIGER&hellip;.</span></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: normal">Vui l&ograve;ng xem th&ocirc;ng tin chi tiết tại website: <a href="http://www.vmsco.vn/">http://www.vmsco.vn/</a> </span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-weight: normal">Tham khảo cơ cấu hoạt động của m&aacute;y trong c&aacute;c di chuyền sản xuất tại clip: </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black"><a href="http://www.youtube.com/user/ctyvms?feature=watch"><span style="font-weight: normal">http://www.youtube.com/user/ctyvms?feature=watch</span></a></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br /> Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:<br /> Ms Nguyễn Thị Thu Thắm<br /> Phone: 08 3716 6003 Ext 813<br /> Di động: 0938 280 679<br /> Email: <a title="E-mail Link" href="mailto:thamnt@vmsco.vn">thamnt@vmsco.vn</a><br /> Website: <a title="External link" href="http://www.vmsco.vn/">http://www.vmsco.vn/</a><br /> <br /> Đ/c: 3D4 Khu phố 1 ( Khu biệt Thự Thạnh Xu&acirc;n) Phường Thạnh Xu&acirc;n- Quận 12- Tp HCM<br /> 51-B2 Khu Đ&ocirc; Thị Đại Kim Phương, Phường Đại Kim, Quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội<br /> Tel: (844) 35666691/92 Fax: (84-4) 35666697</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyenthithutham
   - Địa chỉ: 3d4 khu biệt thự thạnh xuân, phường thạnh xuận, quận 12
   - Điện thoại: 0938280679 - Fax:
   - email: thamnt@vmsco.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...