Máy kiểm kho giá rẻ (168)

  • Thread starter f5pro
  • Ngày gửi
F

f5pro

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><strong>CHI NH&Aacute;NH C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI C&Ocirc;NG NGHỆ SỐ F5</strong></p> <p><strong>TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ: PH&Ograve;NG KINH DOANH HỒ T&Agrave;I DANH </strong><strong>&nbsp;0909473586 </strong><strong>- YAHOO: F5_KD1SG &ndash; EMAIL: HTDANH@F5PRO.VN</strong></p> <p><strong>TRỤ SỞ HCM: 27 NGUYỄN QUANG B&Iacute;CH P.13 Q.T&Acirc;N B&Igrave;NH. TP.HCM</strong></p> <p><strong>TEL: 08-38132181</strong></p> <p><strong>TRỤ SỞ HN: 560 TRƯỜNG CHINH ĐỐNG ĐA H&Agrave; NỘI</strong></p> <p><strong>TEL: 04 - 35640558</strong></p> <p>Website:&nbsp; <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.f5pro.vn/"><strong>www.f5pro.vn</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Thiết bị kiểm kho Unitech HT 630 - 475 USD<br /></strong></p> <p>Xuất xứ: Taiwan</p> <p>Tia qu&eacute;t: laser./ M&agrave;n h&igrave;nh : LCD, 4 d&ograve;ng.</p> <p>Giao tiếp PC: m&aacute;y c&oacute; sẵn 02 cổng kết nối USB, RS232.</p> <p>M&aacute;y bao gồm ch&acirc;n đế sạc v&agrave; truyền dữ liệu</p> <p>Bộ nhớ: 512K, 2.5MB or 4.5MB RAM.</p> <p>Rất được ưa chuộng sử dụng tại Việt nam&nbsp;</p> <p>&nbsp;<a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/lzh1331088200.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_lzh1331088200.jpg" /></a></p> <p><strong>M&aacute;y kiểm kho Cipherlab CPT-8000L - 440 USD<br /></strong></p> <p>Đọc laser, bộ nhớ 2MB + 2MB Flash = 4MB</p> <p>Sử dụng pin AAA, tốc độ qu&eacute;t 100 scan/gi&acirc;y</p> <p>M&aacute;y + đế giao tiếp RS232</p> <p>M&aacute;y + đế giao tiếp USB</p> <p>&nbsp;<a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/gpm1331088272.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_gpm1331088272.jpg" /></a></p> <p><strong>M&aacute;y kiểm kho Cipherlab CPT-8000C - 340 USD<br /></strong></p> <p>Đọc CCD, bộ nhớ 2MB + 2MB Flash = 4MB</p> <p>Sử dụng pin AAA</p> <p>M&aacute;y + đế giao tiếp RS232</p> <p>M&aacute;y + đế giao tiếp USB</p> <p>&nbsp;<a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/gpm1331088272.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_gpm1331088272.jpg" /></a></p> <p align="left"><strong>M&aacute;y kiểm kho thực tế FAMETECH BCP-7000 - 510 USD<br /></strong></p> <p align="left">Bộ Nhớ : 1 MB, Pin.</p> <p align="left">Cable kết nối RS232 (COM)</p> <p align="left">Output: File text</p> <p align="left">Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng, kết hợp hệ thống POS kiểm kho thực tế.</p> <p>&nbsp;<a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/fdn1331088501.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fdn1331088501.jpg" /></a></p> <p><strong>Thiết bị Kiểm Kho Datalogic Cap72 - 580 USD<br /></strong></p> <p>Xuất xứ: Italy</p> <p>Model: <strong>Delfi Cap72</strong></p> <p>Tia qu&eacute;t: Laser./ Tốc độ: 36 scans/sec</p> <p>M&agrave;n h&igrave;nh : LCD, 4 d&ograve;ng</p> <p>Giao tiếp PC: RS232; USB.</p> <p>H&agrave;ng chuẩn Ch&acirc;u &acirc;u &ndash; hoạt đồng bền bỉ.</p> <p><strong>&nbsp;<a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/ykn1331088261.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ykn1331088261.jpg" /></a></strong></p> <p class="p_last"><strong>GI&Aacute; TR&Ecirc;N CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%</strong><strong> <br /></strong></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH