Máy làm đất đa năng 7 sức ngựa, chỉ năng 47kg cực khoẻ. truyền động trực tiếp!!!