Máy lọc nước RO 7 lõi lọc KG104

#1
M&aacute;y lọc nước RO 7 l&otilde;i lọc KG104<br />Gi&aacute; thị trường: 4,400,000 (VND)<br />Gi&aacute; b&aacute;n online: 3,550,000(VND)<br />--------------------------------------<br />Rất mong được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch !<br />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc:<br />Mr.Đạt<br />Hotline: 0912 805 086 - 0979624163<br />Showroom:&nbsp;&nbsp;&nbsp; No1: Số 54 Đường Trường Chinh, Đống Đa, H&agrave; Nội&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No2: Số 31 Đường L&aacute;ng, Ng&atilde; tư Sở, Đống Đa, H&agrave; Nội<br />Mail: ctg.datnv@gmail.com<br />website:http://www.maylocnuoc.ws/sanpham/May-Loc-Nuoc-486.aspx<br />&nbsp; hoặc : http://s-mart.vn/sanpham/May-loc-nuoc-R-O-483.aspx<br />
<br />--------------------------------------<br />T&iacute;nh năng nổi bật:<br />M&aacute;y lọc nước Kangaroo, m&aacute;y lọc nước R.O h&agrave;ng đầu Việt Nam. <br />M&agrave;ng R.O Filmtec Made in USA. <br />C&ocirc;ng nghệ diệt khuẩn NANO SILVER duy nhất c&oacute; tại m&aacute;y lọc nước Kangaroo. <br />Diệt khuẩn, tạo kho&aacute;ng, loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong nước. <br />Th&ocirc;ng số kỹ thuật:<br />&nbsp;<br />- C&ocirc;ng suất lọc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 10 lit/h<br />- Cơ chế l&agrave;m việc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Tự động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />- C&ocirc;ng suất điện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 24 W/h<br />- Nguồn điện cấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 220V / 50Hz (hạ &aacute;p c&ograve;n 24V)<br />- B&igrave;nh chứa nước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : ~ 10 l&iacute;t<br />- K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : cao x ngang x s&acirc;u = 45 cm x 38 cm x 26 cm<br />- K&iacute;ch thước b&igrave;nh chứa nước&nbsp;&nbsp;&nbsp; : đường k&iacute;nh x chiều cao = 28 cm x 38 cm<br />- Nh&atilde;n hiệu m&aacute;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Kangaroo<br />- Xuất xứ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Đ&agrave;i Loan (Nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc)<br />&nbsp;

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Đạt
- Địa chỉ: Số 30, ngõ 406, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: +84 - Fax: 0912805086
- email: ctg.datnv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH