• Máy phát điện giá rẻ, cực sốc.hot!!

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 28/1/13

  1. trangangel Banned

   <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda SH7500</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">may phat dien</a> ho&agrave; b&igrave;nh</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">may phat dien</a> fpt</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> tiger</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/130/may-phat-dien.html">may phat dien</a> elemax</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/339/130/may-phat-dien-honda-(hoa-binh).txc">may phat dien honda</a> hg7500</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 5.5/6.4 KVA </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất tối đa: 6.0/7.1 kVA </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; &ETH;iện &aacute;p: 220/240 V </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Hệ số c&ocirc;ng suất: 1.0, Tần số 50 Hz </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất: 13 HP </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Hệ thống đ&aacute;nh lửa: Transistion. </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; K&iacute;ch thước:680x510x510mm </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Nh&agrave; sản xuất:&nbsp;Honda</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;19.500.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda SH3000</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda huu toan</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">may phat dien</a> ho&agrave; b&igrave;nh</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">may phat dien</a> fpt</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> tiger</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/130/may-phat-dien.html">may phat dien</a> elemax</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/339/130/may-phat-dien-honda-(hoa-binh).txc">may phat dien honda</a> hg7500</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Model động cơ: GX160 Nhập khẩu Th&aacute;i Lan</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Loại đầu ph&aacute;t: Từ trường quay, tự k&iacute;ch từ, 2 cực </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Kiểu điều chỉnh điện &aacute;p: AVR </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục: 2.0/2.3 KVA </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất tối đa: 2.3/2.6 kVA </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Hệ thống đ&aacute;nh lửa: Transistion. </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Trọng lượng tịnh: 34 kg </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Nh&agrave; sản xuất:&nbsp;Honda</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;9.600.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> HG2900</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda huu toan</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">may phat dien</a> ho&agrave; b&igrave;nh</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">may phat dien</a> fpt</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> tiger</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/130/may-phat-dien.html">may phat dien</a> elemax</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/339/130/may-phat-dien-honda-(hoa-binh).txc">may phat dien honda</a> hg7500</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Động cơ HONDA GX 160 - Th&aacute;i Lan </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Số pha 1 pha, 4 th&igrave; </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; C&ocirc;ng suất cực đại 2.3 kVA </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Loại động cơ HONDA </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Kiểu động cơ 4 th&igrave; </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Dung t&iacute;ch xi lanh (cc) 163cc </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; Tần số 50,60 Hz </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Symbol">&middot;</span>&nbsp; <span class="thongtin">Gi&aacute; :&nbsp;11.800.000&nbsp; VNĐ</span></p> <p class="MsoNormal"><span class="thongtin">C&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng nh&oacute;m</span></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> HG2900</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda EN7500</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">may phat dien</a> EKB6500</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">may phat dien</a> EN4500DX</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> SH3000</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/130/may-phat-dien.html">may phat dien</a> HG4500</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> HG2900</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda EN2500FX</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc">may phat dien</a> Honda EHM2900DL (Nhật Bản)</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">may phat dien</a> Honda HG5500</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html">m&aacute;y ph&aacute;t điện</a> Honda HG7500SE</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/cat/130/may-phat-dien.html">may phat dien</a> Honda HG16000SDX</p> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/339/130/may-phat-dien-honda-(hoa-binh).txc">may phat dien honda</a> hg7500</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p align="center" style="text-align: center"><u>Chi tiết vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ :</u></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong>C&ocirc;ng ty cổ phần Thương Mại v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Thanh Xu&acirc;n .</strong><strong><br /> </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Địa chỉ:107-C3 Khuất Duy Tiến - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội.&nbsp;</p> <p align="center" style="text-align: center"><strong>&nbsp;</strong>ĐT: 0902 686 111 &nbsp;&nbsp;~043 554 3575&nbsp; - &nbsp;043 5544 200</p> <p align="center" style="text-align: center"><strong>Hotline: 091357 1935 &shy;&ndash; 09 6669 5558</strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong>Website: &nbsp;</strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><a target="_blank" href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/">http://www.sieuthicongnghe.com.vn</a></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><a target="_blank" href="http://www.metrotech.com.vn/">http://www.metrotech.com.vn/</a></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><a href="http://www.sieuthimayphat.com.vn/"><span style="font-weight: normal">http://www.sieuthimayphat.com.vn/</span></a></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-weight: normal"><a href="http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/">http://www.mayvanphongtructuyen.com.vn/</a></span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><a href="http://www.txc.vn/">http://www.txc.vn/</a></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trangangel
   - Địa chỉ: 107c3Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
   - Điện thoại: 0913571935 - Fax: 0955586669
   - email: tinhbanht89@yahoo.comd
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...