Máy phát điện honda chính hãng giá tốt nhất thị trường

  • Thread starter sieuthicongnghe
  • Ngày gửi
S

sieuthicongnghe

Guest
#1
<strong><a href="http://www.txc.vn/cat/130/may-phat-dien.html"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> EM650Z<br /></font></font></strong><strong><a href="http://www.txc.vn/cat/130/may-phat-dien.html"><font face="Times New Roman" size="3">may phat dien</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> EP1000<br /></font></font></strong><p><strong><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện Honda</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> EN 4500 DX</font></strong></p><p><strong><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; EKB2900</font></font></strong></p><strong><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html"><font face="Times New Roman" size="3">may phat dien Honda</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> EP650<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><a href="http://www.txc.vn/cat/130/may-phat-dien.html"><font face="Times New Roman">m&aacute;y ph&aacute;t điện Honda</font></a><font face="Times New Roman"> SH5500</font></strong><br /><span />&middot;&nbsp; M&aacute;y Ph&aacute;t &ETH;iện Honda SH5500 <br />&middot;&nbsp; * &ETH;iện &aacute;p xoay chiều:220/240v <br />&middot;&nbsp; * C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục:4.0/4.3 kVA <br />&middot;&nbsp; * C&ocirc;ng suất tối &eth;a: 4.4 / 4.7 kVA <br />&middot;&nbsp; * Kiểu &eth;iều chỉnh &eth;iện &aacute;p: Tụ &eth;iện / AVR <br />&middot;&nbsp; * Hệ số c&ocirc;ng suất: 1.0 <br />&middot;&nbsp; * Model: GX340 <br />&middot;&nbsp; * Dung t&iacute;ch xi lanh: 337CC <br />&middot;&nbsp; * Tốc &eth;ộ quay: 3600Rpm <br />&middot;&nbsp; * Hệ thống &eth;&aacute;nh lửa: IC <br />&middot;&nbsp; * Hệ thống khởi &eth;ộng: Giật nổ <br />&middot;&nbsp; * &ETH;ộ ồn (xa 7m):77DB(A) <br />&middot;&nbsp; <strong>Gi&aacute; :&nbsp;18.016.000&nbsp; VNĐ</strong> <br />&middot;&nbsp; <strong>BH:&nbsp;12 th&aacute;ng</strong> <br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><strong><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện Honda </font></a><font face="Times New Roman" size="3">SH7500</font></strong></p><p><strong><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> SH5500</font></strong></p><p><strong><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">mayphatdien</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> SH4500</font></strong></p><p><strong><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; HK16000TDX</font></font></strong></p><p><strong><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện Honda</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> HG7500SE</font></strong></p><strong><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/Catalog/viewcatalogcat/130/may-phat-dien.txc" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">m&aacute;y ph&aacute;t điện Honda</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> HG16000SDX<br /></font></font></strong>&middot;&nbsp; M&aacute;y Ph&aacute;t Điện xăng Honda HG2900 <br /><strong><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/may-phat-dien-cat-130-vn.html"><font face="Times New Roman">m&aacute;y ph&aacute;t điện Honda</font></a><font face="Times New Roman"> SH3000</font></strong><br />&nbsp; &middot;&nbsp; Sử dụng động cơ 4 th&igrave; dung t&iacute;ch xi lanh 163cc. <br />&middot;&nbsp; Độ ồn ti&ecirc;u chuẩn của m&aacute;y ph&aacute;t điện l&agrave; 68db <br />&middot;&nbsp; &middot;&nbsp; C&ocirc;ng suất tối đa: 2.3/2.6 KVA; ; <br />&middot;&nbsp; Số pha: 1 pha; <br />&middot;&nbsp; Kiểu động cơ: Động cơ 4 th&igrave;, kiểu OHV, <br />&middot;&nbsp; L&agrave;m m&aacute;t bằng gi&oacute;; ; <br />&middot;&nbsp; Dung t&iacute;ch xi lanh: 163cc; <br />&middot;&nbsp; Tốc độ quay: 3000/3600Rpm; <br />&middot;&nbsp; C&ocirc;ng suất tối đa: 5.5Hp; <br />&middot;&nbsp; Hệ thống khởi động: M&acirc;m giật; <br />&middot;&nbsp; Dung t&iacute;ch nhớt: 0.6L; <br />&middot;&nbsp; Trọng lượng: 48Kg <br />&middot;&nbsp; <strong>Nh&agrave; sản xuất:&nbsp;Honda</strong> <br />&middot;&nbsp; <strong>Gi&aacute; :&nbsp;11.085.000&nbsp; VNĐ</strong> <br /><p align="center"><u><font face="Times New Roman" size="3">Chi tiết vui l&ograve;ng xin li&ecirc;n hệ :</font></u></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty cổ phần Thương Mại v&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Thanh Xu&acirc;n .</font></strong><strong><br /></strong><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Địa chỉ:107-C3 Khuất Duy Tiến - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội.&nbsp;</font></p><p align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong>ĐT: 0902 686 111 &nbsp;&nbsp;~043 554 3575&nbsp; - &nbsp;043 5544 200</font></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Hotline: 091357 1935 &shy;&ndash; 09 6669 5558</font></strong></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Website: &nbsp;&nbsp;</font></strong><a href="http://rongbay.com/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></a><strong><a href="http://www.metrotech.com.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></a></strong></p><p align="center"><strong><a href="http://www.sieuthicongnghe.com.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://www.sieuthicongnghe.com.vn</font></a></strong></p><p align="center"><strong><a href="http://www.metrotech.com.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://www.metrotech.com.vn/</font></a></strong></p><p align="center"><strong><a href="http://sieuthimayphat.com.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://sieuthimayphat.com.vn/</font></a></strong></p><p align="center"><strong><a href="http://mayvanphongtructuyen.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://mayvanphongtructuyen.vn/</font></a></strong></p><p align="center"><a href="http://txc.vn/" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">http://txc.vn/</font></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thị Mai Trang
- Địa chỉ: 107C3 KHUẤT DUY TIẾN - THANH XUÂN - HÀ NỘI
- Điện thoại: 09 6669 5558 - Fax: 091357 1935
- email: mtrang91.th@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH