Máy sàng rung hai tầng

#1
<p>C&ocirc;ng ty CP c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM giới thiệu <strong>m&aacute;y s&agrave;ng rung hai t&acirc;ng</strong></p> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/lyh1355280575.JPG"><img border="0" alt="M&aacute;y s&agrave;ng rung 1,2,3 tầng" title="M&aacute;y s&agrave;ng rung 1,2,3 tầng" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/17/medium_lyh1355280575.JPG" /></a></p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng suất: 100- 200Kg (Phụ thuộc v&agrave;o nguy&ecirc;n liệu v&agrave; lưới s&agrave;ng)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Số mắt lưới s&agrave;ng: 40 - 80 mesh (kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn mắt s&agrave;ng)</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường k&iacute;nh m&aacute;y: 800mm</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đường k&iacute;nh lưới s&agrave;ng:&nbsp;F760mm</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng suất m&ocirc; tơ: 0.75Kw</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ v&ograve;ng quay: 1450rpm, bi&ecirc;n độ rung 2-5mm</p> <p class="p_last">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K&iacute;ch thước ngo&agrave;i: 960*1300H mm</p> <p><span style="font-size: small">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ &nbsp;sẵn l&ograve;ng tư vấn v&agrave; gửi đến qu&yacute; c&ocirc;ng ty bản b&aacute;o gi&aacute; .<strong>Với sản phẩm đa dạng, c&oacute; chất lượng tốt, gi&aacute; cả cạnh tranh</strong>. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p> <p><span style="font-size: large">&nbsp;<span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff"><em>Chuy&ecirc;n nghiệp xuất ph&aacute;t từ sự ch&acirc;n th&agrave;nh.</em></span></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: small">Li&ecirc;n hệ: <strong><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small">Web: <em>thietbivpm.com</em><em>Hotline: </em><strong>0977466654</strong></span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: small">Email: <em>kinhdoanh.vpm@gmail.com</em></span></p> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
- Địa chỉ: Số 04 - Lô B1 - Nguyễn Cảnh Dị - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
- Điện thoại: 0473062277 - Fax: 0473062277
- email: thietbi.vpm@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH