• máy sát gạo phòng thí nghiệm

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 7/5/12

  1. dinhviettuan Guest

   <div><br /></div><div>&nbsp;M&Aacute;Y S&Aacute;T GẠO (m&aacute;y b&oacute;c vỏ trấu)</div><div>Model: R-108</div><div>H&atilde;ng sản xuất: Yamaguchi Việt Nam</div><div>Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Phương ph&aacute;p b&oacute;c vỏ, dễ d&agrave;ng, v&agrave; hiệu suất cao.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>M&aacute;y c&oacute; s&aacute;t 400gam trong 1 ph&uacute;t (khoảng 20% vỏ trấu)</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>T&iacute;nh năng an to&agrave;n chống hỏng h&oacute;c bởi c&aacute;c vi&ecirc;n đ&aacute; nhỏ hoặc c&aacute;c vật kim loại.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Th&iacute;ch hợp với cả dạng mẫu kh&ocirc; v&agrave; ướt của c&aacute;c loại hạt kh&aacute;c nhau.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&aacute;c cơ chế đơn giản kh&ocirc;ng rắc rối.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Trục nghiền bằng cao su v&agrave; bộ m&aacute;y h&uacute;t để t&aacute;ch ri&ecirc;ng vỏ trấu.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Th&iacute;ch hợp sử dụng trong c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm t&aacute;ch vỏ trấu của l&uacute;a</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Cho kết quả nhanh, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hiệu quả.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Bộ thu vỏ trấu d&ugrave;ng cho việc lưu giữ c&aacute;c mẫu vỏ trấu kh&aacute;c nhau.</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Lưu lượng mẫu: 40kg/giờ</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Thể t&iacute;ch phễu: 1kg</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Điện &aacute;p vận h&agrave;nh: 220V/50Hz</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Moto: 1/2HP (m&atilde; lực)</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>K&iacute;ch thước: 78x40x60cm</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Khối lượng: 70kg</div><div><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đinh Viết Tuấn
   - Địa chỉ: số 157 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
   - Điện thoại: 0937 269 888 - Fax: 0988878163
   - email: dinhviettuan0511@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...