Máy sấy quần áo Kangaroo KG38

#1
M&aacute;y sấy quần &aacute;o Kangaroo KG308<br />Gi&aacute; thị trường: 1,770,000 (VND)<br />Gi&aacute; b&aacute;n online: 1,350,000 (VND)<br />-----------------------<br />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc:<br />Mr.Đạt<br />Hotline: 0912 805 086 - 0979624163<br />Showroom:&nbsp;&nbsp;&nbsp; No1: Số 54 Đường Trường Chinh, Đống Đa, H&agrave; Nội&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No2: Số 31 Đường L&aacute;ng, Ng&atilde; tư Sở, Đống Đa, H&agrave; Nội<br />Mail: ctg.datnv@gmail.com<br />website:http://www.maylocnuoc.ws<br />&nbsp; hoặc :http://s-mart.vn/sanpham/May-say-quan-ao-507.aspx<br />
<br />--------------------------------------<br />M&aacute;y sấy quần &aacute;o&nbsp; Kangaroo KG308<br />T&iacute;nh năng nổi bật:<br />-&gt; Hoạt động li&ecirc;n tục trong 3h<br />-&gt; Chức năng bảo vệ qu&aacute; tải nhiệt.<br />-&gt; Sấy kh&ocirc; nhanh trong v&ograve;ng 1h<br />-&gt; Sấy kh&ocirc; c&ugrave;ng l&uacute;c 12 quần, &aacute;o (khoảng 10kg) trong 1 lần sấy <br />-&gt; Nhiệt độ sấy b&ecirc;n trong đạt tới 650C.<br />-&gt; Quạt gi&oacute; hoạt động &ecirc;m &aacute;i, kh&ocirc;ng g&acirc;y tiếng ồn<br />&nbsp;<br />Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng<br />-------------------<br />Th&ocirc;ng số kỹ thuật:<br />Đặc điểm ch&iacute;nh<br />&nbsp;<br />M&aacute;y sấy quần &aacute;o&nbsp; Kangaroo KG308 c&oacute; đ&egrave;n UV diệt khuẩn <br />&bull; Đa chức năng: Sấy kh&ocirc; quần &aacute;o, sưởi ấm ph&ograve;ng, c&oacute; thể l&agrave;m tử quần &aacute;o. <br />&bull; Đảm bảo sạch to&agrave;n diện <br />&bull; Tiết kiệm điện năng <br />&bull; Tiện dụng, hiệu quả cao.<br />Điện &aacute;p: 220V/50Hz<br />Khối lượng: 3.5Kg<br />K&iacute;ch thước: 368x290x250 mm<br />C&ocirc;ng suất: 1.000W

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Đạt
- Địa chỉ: Số 30, ngõ 406, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: +84 - Fax: 0912805086
- email: ctg.datnv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH