• Máy siết nắp chai thủy tinh, máy siết nắp chai nhựa, máy đóng nắp chai

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 5/3/13

  1. anhnguyet1509 Học làm nông dân

   &nbsp;<span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">M&aacute;y th&iacute;ch hợp cho xiết nắp c&aacute;c loại chai nhựa, chai thủy tinh. Nắp dạng xiết.</span><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</span></strong></p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 197px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">M&atilde; h&agrave;ng</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">JGS 880</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">JGS 980</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">Điện &aacute;p</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">220V 50Hz</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">220V 50Hz</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">Sản lượng</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">800chai/h</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">1000chai/h</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">Đường k&iacute;nh</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">20-35mm</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">20-35mm</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">Chiều cao chai</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">70-330mm</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">20-350mm</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">Trọng lượng m&aacute;y</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">65 kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">72kg</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">K&iacute;ch thước m&aacute;y</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">560*240*970mm</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> <td valign="top" style="width: 197px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: #333333">605*300*1150mm</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> </td> </tr> </tbody></table>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Thị Ánh Nguyệt
   - Địa chỉ: 948 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
   - Điện thoại: 0978106359 - Fax: 0978106359
   - email: anhnguyet.hoathanh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...