• máy xiết nắp chai hoàn toàn tự động , sản lượng cao

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/10/11

  1. dacthihang Guest

   <span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px"><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; background-color: #ffff00"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; color: #ff0000">Thiết bị đ&oacute;ng nắp tự động :&nbsp;</span></span><br /></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết bị đ&oacute;ng nắp chai được sử dụng rất phổ biến&nbsp; trong nhiều ng&agrave;nh như&nbsp; ng&agrave;nh mỹ phẩm , thực phẩm , dược phẩm &hellip;Thiết bị đ&oacute;ng nắp chai tự động n&agrave;y hoạt động bằng c&aacute;ch nhấn nắp chai xuống chai sau khi nắp chai đ&atilde; được định vị tr&ecirc;n cổ chai . Thiết bị thường được thiết kế v&agrave; chế tạo dạng module gắn trực tiếp tr&ecirc;n băng tải ra của thiết bị chiết r&oacute;t hoặc x&acirc;y dựng th&agrave;nh một một m&aacute;y gắn liền sau thiết bị chiết r&oacute;t</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">ĐẶT T&Iacute;NH KỸ THUẬT CHUNG :</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">-&nbsp; M&aacute;y được chế tạo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rĩ , INOX , đảm bảo điều kiện vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm&nbsp;<br />-&nbsp; Sử dụng đuợc cho chai thủy tinh , chai nhựa , chai bằng kim loại -Sử dụng được cho mọi dạng h&igrave;nh th&ugrave; của chai -Đầu đ&oacute;ng nắp được l&agrave;m bằng vật liệu ph&ugrave; hợp với vật liệu l&agrave;m nắp , điều n&agrave;y gi&uacute;p cho nắp kh&ocirc;ng bị trầy khi đ&oacute;ng nắp -Kết cấu chỉnh độ cao chai dể d&agrave;ng , thay đổi đầu vặn nắp dể d&agrave;ng -Chiều cao chai , phạm vi đường k&iacute;nh t&ugrave;y theo mẫu thiết bị -Sử dụng xylanh kh&iacute; n&eacute;n hay băng tải kết hợp l&ograve; xo để tạo lực &eacute;p nắp xuống chai .</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">-<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">Bộ điều khiển :&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thiết bị được điều khiển ho&agrave;n to&agrave;n tự động &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Hiển thị số lượng chai đ&atilde; đ&oacute;ng nắp</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Dể thao t&aacute;c , nhấn n&uacute;t&nbsp; &ldquo;Khởi động/dừng&rdquo;&nbsp; v&agrave; n&uacute;t&nbsp; &ldquo;Dừng khẩn cấp&rdquo;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; text-decoration: underline">-Nguồn động lực&nbsp;</span>&nbsp;: điện v&agrave; kh&iacute; n&eacute;n &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Điện :1 pha &nbsp;220VAC ; 15Amps ; 50Hz &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Kh&iacute; n&eacute;n : 40 CFM @ 80 p.s.i.</span></p></span><strong><u>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</u></strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px"><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px">&nbsp;</p></span> <p class="MsoNormal">C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;</p> <p class="MsoNormal">Mr: phạm văn h&ograve;a</p> <p class="MsoNormal">ĐC: 160/21 l&ecirc; th&uacute;c hoạch ,p t&acirc;n qu&yacute;, q t&acirc;n ph&uacute; , tp HCM</p> <p class="MsoNormal">Mobile: 0985.467.398</p> <p class="MsoNormal">Email: phamxuanhoa86@yahoo.com</p> <p class="MsoNormal">Website: www.maymoctasaba.com</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...