• Men Balasa N01 ( chi nhanh Binh Thuạn)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/7/12

  1. chau dan Nhà nông nghiệp dư

   <font size="5"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Cung cấp chế phẩm sinh học BALASA-N01 _ ĐỆM L&Oacute;T SINH TH&Aacute;I&nbsp; TẠI B&Igrave;NH THUẬN, TP.HCM v&agrave; C&Aacute;C TỈNH.</span></strong></font> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 5pt; line-height: normal"><font size="5"><strong><em><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ <br /> </span></u></em></strong><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue">B&igrave;nh Thuận, TP.HCM &amp; C&Aacute;C TỈNH : 093.8387.480 (gặp A.T&aacute;nh)</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue"> Hoặc&nbsp; : 093.6246.915 (C.D&acirc;n) tại TP.HCM</span></em></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 5pt; line-height: normal"><font size="5"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue">Địa chỉ : 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao ,Q1,TPHCM</span></em></strong></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="5"><strong><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue">12 Hồ Xu&acirc;n Hương. Mũi N&eacute;. Phan Thiết-B&igrave;nh Thuận</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue">.</span></em></strong><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #7030a0"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #0070c0">&nbsp; (A.T&acirc;m) Tại B&igrave;nh Thuận</span></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 5pt; text-indent: 0.5in; line-height: normal"><font size="5"><strong><em><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> </span></u></em></strong><a href="mailto:ptcnhung09@gmail.com"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Email:</span></em></strong></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><a href="mailto:cthdan1505@gmail.com"><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">cthdan1505@gmail.com</span></a><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #984806" /></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 5pt; line-height: normal"><font size="5"><strong><em><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><br /> <span style="color: blue">TH&Agrave;NH PHẦN CỦA BALASA-N01</span></span></u></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: blue">:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><br /> -C&aacute;c tế b&agrave;o sống của c&aacute;c chủng vi khuẩn, nấm men, nấm sợi<br /> -C&aacute;c enzyme thủy ph&acirc;n c&aacute;c chất hữu cơ.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 5pt; line-height: normal"><font size="5"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><br /> <strong><em><u><span style="color: blue">LỢI &Iacute;CH CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BALASA-N01</span></u></em><span style="color: blue">:</span></strong><br /> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Vật liệu rẻ tiền, kh&ocirc;ng thay chất đệm trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i<br /> - Quy tr&igrave;nh đơn giản dễ &aacute;p dụng.<br /> - Tiết kiệm chi ph&iacute; lao động: kh&ocirc;ng phải thường xuy&ecirc;n thay chất độn chuồng<br /> - Tiết kiệm 10% chi ph&iacute; thức ăn<br /> - Tăng trọng lượng (khoảng 5%) v&agrave; chất lượng thịt <br /> - Gi&uacute;p ph&acirc;n hủy ph&acirc;n, giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối v&agrave; kh&iacute; độc chuồng nu&ocirc;i, tạo m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh cho vật nu&ocirc;i ph&aacute;t triển tốt<br /> - Cải thiện m&ocirc;i trường cho người chăn nu&ocirc;i<br /> - Giảm r&otilde; rệt tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt l&agrave; bệnh ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh hen<br /> - Giảm tỷ lệ chết v&agrave; đ&agrave;o thải (g&agrave; đẻ 5%, g&agrave; thịt 2%)<br /> - Giảm chi ph&iacute; thuốc trị bệnh v&agrave; giảm sử dụng kh&aacute;ng sinh<br /> - Tạo n&ecirc;n sản phẩm sạch<br /> &Uacute;m tr&ecirc;n đệm l&oacute;t sẽ cho g&agrave; con khỏe mạnh, đồng đều, &iacute;t bị bệnh v&agrave; tăng trưởng tốt sau n&agrave;y. G&agrave; nu&ocirc;i tr&ecirc;n nền đệm l&oacute;t kh&ocirc;ng bị thối b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng bị qu&egrave; ch&acirc;n, l&ocirc;ng tơi mượt v&agrave; sạch. Thịt chắc, thơm ngon, giảm tồn dư kh&aacute;ng sinh.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" /></font></p> <h2><font size="5"><span style="font-size: 12pt; color: black"><br /> </span><a href="http://bannhanong.vn/danhmuc/NQ==/baiviet/Su-dung-che-pham-Balasa-N01-lam-dem-lot-chuong-trong-chan-nuoi-ga/MTAwMQ==/index.bnn">Sử dụng chế phẩm Balasa-N01 l&agrave;m đệm l&oacute;t chuồng trong chăn nu&ocirc;i g&agrave;</a></font> </h2> <p class="MsoNormal"><font size="5"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" /> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" /><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" /></font></p> <p><font size="5"><strong>1. Lợi &iacute;ch của việc sử dụng chế phẩm để xử l&yacute; đệm l&oacute;t: </strong></font></p> <p><font size="5"><strong>1.1 L&agrave;m ti&ecirc;u hết ph&acirc;n do đ&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i thối, kh&iacute; độc trong chuồng nu&ocirc;i hầu như kh&ocirc;ng c&ograve;n, tạo m&ocirc;i trường sống tốt kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm.</strong></font></p> <p><font size="5">.</font></p> <p><font size="5">1. 2 Sẽ kh&ocirc;ng phải thay chất độn trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i do đ&oacute; giảm tối đa nh&acirc;n c&ocirc;ng dọn chuồng v&agrave; nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m chất độn.</font></p> <p><font size="5">1. 3 Giảm r&otilde; tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt l&agrave; bệnh ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh hen. Giảm tỷ lệ chết v&agrave; loại (g&agrave; đẻ 5%, g&agrave; thịt 2%). V&igrave; vậy giảm c&ocirc;ng v&agrave; chi ph&iacute; thuốc trong việc chữa trị bệnh.</font></p> <p><font size="5">1. 4 Tăng chất lượng đ&agrave;n g&agrave; v&agrave; chất lượng của sản phẩm</font></p> <p><font size="5">Mọi thắc mắc xin b&agrave; con li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết.</font></p> <p><font size="5">Đặc biệt: Nhận l&agrave;m đệm sinh th&aacute;i (xử l&yacute; ph&acirc;n chăn nu&ocirc;i)tận nh&agrave; cho b&agrave; con tại B&igrave;nh Thuận.</font></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><br /><br /></font> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: chau dan
   - Địa chỉ: 8A vinh vien p2 q10 tphcm
   - Điện thoại: 0936246915 - Fax:
   - email: chauthdan@gmail.com
    
   Last edited: 11/11/13
   Đang tải...
  2. chau dan

   chau dan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   131
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   giáo viên
   upupupupupupupupupup
    
  3. HackerPro

   HackerPro Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   501
   Đã được thích:
   102
   Nghề nghiệp:
   S.O.S
   Cho cái giá vào Inbox đi
    
  4. chau dan

   chau dan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   131
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   giáo viên
   mình cung cấp men giá 65 nghin/kg.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...