• Men rượu, Men bia

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 26/4/13

  1. anhtai_9974 Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

   <div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p>B&aacute;n:</p><p>&nbsp;Men rượu - Việt Nam</p><p>&nbsp;Men bia - Việt Nam</p><p>&nbsp;Ứng dụng:&nbsp;</p><p style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: #e5d7b5"><strong>Men rượu, men bia, men b&aacute;nh mỳ, đều l&agrave; chế phẩm men giống c&oacute; đặc điểm chung giống nhau l&agrave;:</strong><br />- C&aacute;c chế phẩm n&agrave;y đều chứa c&aacute;c tế b&agrave;o vi sinh vật thuộc nh&oacute;m nấm men<br />- Ch&uacute;ng c&oacute; đặc t&iacute;nh chung l&agrave; khi l&ecirc;n men m&ocirc;i trường bột đường đều cho m&ugrave;i thơm rượu do c&oacute; sự h&igrave;nh th&agrave;nh rượu v&agrave; sinh ra CO2.<br /></p><div style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; background-color: #e5d7b5; text-align: center"><strong><br /></strong></div><div style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; background-color: #e5d7b5; text-align: center"><strong>C6H2O6 --&gt; C2H5OH + CO2 + Q</strong></div><div style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; background-color: #e5d7b5; text-align: center"><strong><br /></strong></div><div style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; background-color: #e5d7b5; text-align: center"><img alt=" thức ăn cho heo" title="thức ăn cho heo" style="max-width: 99%; padding: 5px; background-color: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; margin: 0px 4px 4px 0px" src="http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/VRvfVPWTDR8La0.RF_KhKw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQyMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/02/27/anh1-jpg_014529.jpg" border="0" /></div><div style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; background-color: #e5d7b5; text-align: center"><br /></div><span style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: #e5d7b5">Nhưng điều kh&aacute;c nhau căn bản của ch&uacute;ng l&agrave; th&agrave;nh phần chủng giống nấm men c&oacute; trong chế phẩm kh&ocirc;ng giống nhau v&agrave; sự kh&aacute;c nhau về chủng giống nấm men n&agrave;y sẽ quyết định sự kh&aacute;c nhau về t&iacute;nh chất v&agrave; mức độ chuyển ho&aacute; c&aacute;c th&agrave;nh phần của m&ocirc;i trường. Ch&iacute;nh sự kh&aacute;c nhau n&agrave;y m&agrave; người ta đ&atilde; d&ugrave;ng ch&uacute;ng theo c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau:</span><br /><br /><span style="color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: #e5d7b5">- Men bia: L&agrave; men giống d&ugrave;ng nấu bia, trong chế phẩm men gồm c&aacute;c chủng giống nấm men l&ecirc;n men tốt ở nhiệt độ thấp, cho nồng độ rượu thấp, nồng độ CO2 cao, c&oacute; sự tạo th&agrave;nh m&ugrave;i vị đặc trưng</span><br /><br /><p><span style="background-color: #e5d7b5; color: #111111; font-family: Arial, Verdana; font-size: 17px; text-align: justify">- Men rượu: Gồm c&aacute;c chủng giống nấm men c&oacute; khả năng l&ecirc;n men rượu nhanh, chịu đựng được ở nồng độ rượu cao cho n&ecirc;n sinh ra lượng rượu nhiều nhưng</span>&nbsp;</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: NGUYỄN ANH T&Agrave;I / 0937 236 475</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Kinh Doanh Hóa Chất / 0937 236 475
   - Địa chỉ: 273/28 Bàu cát
   - Điện thoại: 0937 236 475 - Fax: 08 6292 4165
   - email: anh_tai9974@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...