• Men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 12/6/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Mr Tiến Guest

   <p>&nbsp;</p><font face="Times New Roman">Trung t&acirc;m ứng dụng vi sinh BioOne chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp những sản phẩm probiotic đơn chủng, đa chủng chất lượng cao, gi&uacute;p tăng cường khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a, hạn chế bệnh tật cho vật nu&ocirc;i, cải thiện m&ocirc;i trường sống cho động vật nu&ocirc;i thủy sản<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Men ti&ecirc;u h&oacute;a sống&nbsp;&nbsp; (sản phẩm vi sinh đa d&ograve;ng hạn chế vi khuẩn c&oacute; hại trong đường ruột v&agrave; gi&uacute;p chuyển ho&aacute; thức ăn hiệu quả.Tiết ra một số chất kh&aacute;ng sinh, enzyme hay ho&aacute; chất để k&igrave;m h&atilde;m hay ti&ecirc;u diệt mầm bệnh, &nbsp;cải thiện năng suất vật nu&ocirc;i gồm: &nbsp;B.subtilis, Pediococcus acidilactici, L.plantarum)<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Men xử l&yacute; ao nu&ocirc;i thủy sản ( chế phẩm sinh học cải thiện m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute; trong những điều kiện &ocirc; nhiễm, l&agrave;m ổn định chất lượng nước v&agrave; nền đ&aacute;y trong ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; gồm:B.subtili, Pediococcus acidilactici, Paracoccus denitrificans)<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Men vi sinh nguy&ecirc;n liệu<br /></font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></p><font face="Times New Roman">Tư vấn v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Mr Tiến<br /></font><font face="Times New Roman">H/P: 0918.031.930- 0902.936.480<br /></font><font face="Times New Roman">Địa chỉ li&ecirc;n hệ:<br /></font><font face="Times New Roman">12 Tản Vi&ecirc;n- P.Phước H&ograve;a- Nha trang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Điện thoại: +84-0583743777&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Fax: +84-0583743434&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Website: </font><a href="http://www.bioone.vn/"><font color="#800080" face="Times New Roman">www.BioOne.vn</font></a><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><p>Email: <a href="mailto:info@BioOne.vn">info@BioOne.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Mr Tiến
   - Địa chỉ: 12 Tản Viên- P.Phước Hòa- Nha Trang
   - Điện thoại: 0902936480 - Fax:
   - email: thanh_le2706@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...