• Miền Bắc Bán Lợn Rừng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/5/10

  1. tungyendinh Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
   - Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
   - Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
   - email: tung@.com.vn
   ================================

   <h5>&nbsp; Trại lợn rừng th&ocirc;ng b&aacute;o với b&agrave; con về con giống v&agrave; gi&aacute; cả năm 2010 như sau:</h5><h5>&nbsp; Lợn đực việt nam biết phối 40-80kg(20-35.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; Lợn đực việt nam chưa phối 10-35kg(5-20.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; Lợn đực việt th&aacute;i biết phối 25-80kg (7.500-15.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; Lợn đực việt th&aacute;i chưa phối 10-20kg (3-6.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; Lợn đực th&aacute;i lan 200.000/kg.</h5><h5>&nbsp; N&aacute;i việt nam mang bầu 45-60kg (23-30.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; N&aacute;i việt nam hậu bị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30-40kg (12-16.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; N&aacute;i việt th&aacute;i mang bầu 45-60kg (18-24.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; N&aacute;i việt th&aacute;i hậu bị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25-35kg (7.5-10.000.000)/con.</h5><h5>&nbsp; N&aacute;i th&aacute;i lan 200.000/kg.</h5><h5>&nbsp; Lợn giống việt nam (đực) 600.000/kg.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;Lợn giống việt nam (c&aacute;i) 4.50.000/kg.</h5><h5>&nbsp; Lợn giống việt th&aacute;i (đưc+c&aacute;i) 300.000/kg.</h5><h5>&nbsp; Lợn giống th&aacute;i lan 200.000/kg.</h5><h5>&nbsp; Lợn thit&nbsp;. việt. th&aacute;i. lai. (120.000-180.000/kg).</h5><h5>Tất cả con giống đều c&oacute; giấy tờ đầy đủ.</h5><h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( kiểm l&acirc;m . kiểm dịch . kỉ thuật chăn nu&ocirc;i )</h5><h5>&nbsp;- Đặc biệt trại nu&ocirc;i bao ti&ecirc;u sản phẩm đầu ra cho tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng miền bắc.</h5><h5>&nbsp;- Li&ecirc;n hệ s đ t: 01662880833. hoặc 01253737123. gặp T&ugrave;ng.</h5>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...