• Mình cần bán con nhông tại chuồng nuôi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/10/11

  1. nguyentruong Guest

   <div align="center"><strong>Chuy&ecirc;n:</strong> Cung cấp d&ocirc;ng thịt, d&ocirc;ng giống Sỉ v&agrave; Lẻ</div><div align="center">&nbsp;</div><div align="left">- Gi&aacute; d&ocirc;ng thịt: 10 con = 440.000/Kg ( con 1 lạng ); 6 -7 con = 460.000/Kg ( con 1,5 lạng ); 5 con = 470.000/Kg ( con 2 lạng ); 3 - 4 con = 480.000/Kg ( con 2,5 lạng - con 3 lạng ).</div><div align="center">- Gi&aacute; d&ocirc;ng giống: giống đực = 450.000/Kg, giống c&aacute;i c&oacute; chữa = 550.000/Kg, giống con nhỏ 1 th&aacute;ng tuổi = 20.000/con, nu&ocirc;i theo tỉ lệ = 500.000/Kg ( tức l&agrave;: 3 đực v&agrave; 7 con c&aacute;i ) <br /></div><div align="center">&nbsp;</div><div align="center"><strong>Chuy&ecirc;n:</strong> Tư vấn l&agrave;m chuồng trại v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i d&ocirc;ng</div><div align="center">&nbsp;</div><div align="left">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cơ sở nu&ocirc;i ở B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u nếu qu&yacute; kh&aacute;ch, nh&agrave; h&agrave;ng n&agrave;o cần mua th&igrave; xin li&ecirc;n hệ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i trước 1 ng&agrave;y nha.</div><div align="left">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; chi nh&aacute;nh tại Quận 10 n&ecirc;n qu&yacute; kh&aacute;ch, nh&agrave; h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu đặt th&igrave; xin li&ecirc;n hệ trước từ 1 - 2 ng&agrave;y. Ưu ti&ecirc;n giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11.( Qu&yacute; nh&agrave; h&agrave;ng phải đặt từ 05 Kg trở l&ecirc;n mới được giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; )</div><div align="left">- Cơ sở nu&ocirc;i của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; giấy chứng nhận của địa phương v&agrave; đ&atilde; được kiểm tra nguồn gốc vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm đảm bảo.</div><div align="left"><strong>Li&ecirc;n hệ ĐTDĐ:</strong> 0936583159 - A.Trường ( Quận 10 - TPHCM ) <br /></div><div align="left">&nbsp; <br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Nhật Trường
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: 0936583159 - Fax:
   - email: nnhattruong38@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...