mn giup vs

viet ga mo

Nhà nông chính hiệu
#5
u
Bước 1: Bên dưới khung soạn thảo Click chọn ảnh để chọn hình từ máy tính
-Bước 2: Click chọn tiếp Upload để tải hình lên Website
-Bước 3: Click "Insert" hoặc "Chèn ảnh vào bài viết"

Bước 1: Bên dưới khung soạn thảo Click chọn ảnh để chọn hình từ máy tính
-Bước 2: Click chọn tiếp Upload để tải hình lên Website
-Bước 3: Click "Insert" hoặc "Chèn ảnh vào bài viết"

cám ơn nhui . i love u
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH