Mới! Hay! Bảo vệ thú non bằng bột úm: Làm khô, giữ ấm, khử mùi, sát trùng

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Huy - Cty Cat Phu Sa
- Địa chỉ: 241 Dien Bien Phu, Q3, Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<font color="#3300ff" size="4">C&ocirc;ng ty C&aacute;t Ph&ugrave; Sa &ndash; </font><a href="http://www.catphusa.com/"><font color="#3300ff" size="4">www.catphusa.com</font></a><font size="4"><font color="#3300ff"> - chuy&ecirc;n cung cấp thuốc th&uacute; y, thủy sản trị v&agrave; ph&ograve;ng bệnh c&aacute;, t&ocirc;m, g&agrave;, vịt, heo, ếch, c&aacute; kiểng, th&uacute; kiểng v.v&hellip;. C&aacute;c sản phẩm được chế biến với nguồn gốc thảo dược c&oacute; hiệu quả ph&ograve;ng trị bệnh cao m&agrave; vẫn an to&agrave;n cho vật nu&ocirc;i.<br /></font></font><strong><p><font color="#3300ff" size="4">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="4"><font color="#3300ff">Sản phẩm mới tại Việt Nam! Bảo vệ th&uacute; non từ l&uacute;c mới sinh<br /></font></font></strong><strong><p><font color="#3300ff" size="4">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="4"><font color="#3300ff">Super Dry: Bột &uacute;m th&uacute; non - L&agrave;m kh&ocirc; - Giữ ấm - Khử m&ugrave;i - S&aacute;t tr&ugrave;ng<br /></font></font></strong><strong><p><font color="#3300ff" size="4">&nbsp;</font></p></strong><strong><u><font size="4"><font color="#3300ff">C&ocirc;ng dụng:<br /></font></font></u></strong><font size="4"><font color="#3300ff">&nbsp;- Giữ ấm v&agrave; l&agrave;m kh&ocirc; cho gia s&uacute;c, gia cầm mới sinh, l&uacute;c c&ograve;n nhỏ, l&uacute;c bị ướt hay trời lạnh.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Gi&uacute;p ngừa bệnh vi&ecirc;m rốn, vi&ecirc;m tử cung, ti&ecirc;u chảy, bệnh h&ocirc; hấp, bệnh cầu tr&ugrave;ng, ngừa bệnh ch&acirc;n m&oacute;ng như lở lo&eacute;t, nứt m&oacute;ng; ngừa trụi l&ocirc;ng, b&aacute;ng nước, mụn nước ở g&agrave; vịt. <br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Cầm m&aacute;u, l&agrave;m kh&ocirc; vết thương, mau l&agrave;nh, ngăn ngừa nhiễm tr&ugrave;ng, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Giảm cắn lộn khi nhập bầy, giảm tress, tăng t&iacute;nh linh hoạt của bầy đ&agrave;n.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Gi&uacute;p giữ vệ sinh chuồng trại, chuồng lu&ocirc;n kh&ocirc; r&aacute;o sạch sẽ, khử m&ugrave;i h&ocirc;i, ngăn chặn vi tr&ugrave;ng, mầm bệnh l&acirc;y lan tr&ecirc;n to&agrave;n bầy.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Giảm l&acirc;y nhiểm mầm bệnh nhờ đuổi ruồi, muỗi, ve, chấy, rận đeo b&aacute;m v&agrave; cắn vật nu&ocirc;i.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Tăng tỷ lệ sống của th&uacute; non. Gi&uacute;p th&uacute; non khỏe mạnh, mau lớn v&agrave; đồng đều.<br /></font></font><p><font color="#3300ff" size="4">&nbsp;</font></p><strong><u><font size="4"><font color="#3300ff">Hướng dẫn sử dụng:<br /></font></font></u></strong><font size="4"><font color="#3300ff">- &Uacute;m th&uacute; non: * Heo sơ sinh: 500g/heo mới sinh, lăn đều sau cắt rốn, bấm răng. <br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">* &Uacute;m heo con: 100g/ổ &uacute;m, li&ecirc;n tục trong 7 ng&agrave;y đầu. Sau đ&oacute; d&ugrave;ng 300g/bầy heo/2 lần/tuần cho đến cai sữa. * &Uacute;m g&agrave;, vịt con: 300g/m2, li&ecirc;n tục trong 10 ng&agrave;y đầu.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Th&uacute; lớn: * N&aacute;i mang thai, n&aacute;i đẻ: 100g/n&aacute;i/tuần. * G&agrave;, vịt đẻ hay thịt: 200g/m2/tuần. <br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">* Heo thịt, tr&acirc;u, b&ograve;, b&ecirc;, d&ecirc;, cừu: Rải đều l&ecirc;n m&igrave;nh vật nu&ocirc;i để đuổi ruồi muỗi, ve, rận v&agrave; giữ ấm cơ thể, gi&uacute;p th&uacute; ngủ ngon, chống nhiễm bệnh. C&oacute; thể rắt trực tiếp l&ecirc;n vết thương.<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">- Vệ sinh chuồng trại: Rải đều l&ecirc;n nền chuồng trại cho đến khi kh&ocirc; r&aacute;o.<br /></font></font><p><font color="#3300ff" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#3300ff" size="4">Xem c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại: </font><a href="http://www.catphusa.com/"><font color="#3300ff" size="4">www.catphusa.com</font></a><font size="4"><font color="#3300ff"> hoặc li&ecirc;n hệ:<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">&gt;&gt;&gt; C&ocirc;ng ty CP C&aacute;t Ph&ugrave; Sa<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">T&ograve;a nh&agrave; Ho&agrave;ng Đan, 241 Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.6, Q.3, Tp.HCM<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">Anh Huy: 0908 966 217<br /></font></font><font size="4"><font color="#3300ff">&gt;&gt;&gt; Trại Thực Nghiệm Cồn Ấu, Cần Thơ:<br /></font></font><font color="#3300ff" size="4">Anh Vinh: 0908 188 398</font>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH