• Một kỷ thuật kháng kép

  Thảo luận trong 'Kỹ thuật trồng trọt' , 22/5/11

  1. Dfruit Lão nông

   Kỷ thuật kháng kép đây các Bạn ơi ! <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 105.75pt; WIDTH: 116.25pt; HEIGHT: 217.5pt; MARGIN-LEFT: 235.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" target="_blank" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://www.citrolima.com.br/novidades/subenxertia.htm&usg=ALkJrhg2IZAV3QDrFr7fIg3Z38gdsHutFw" o:button="t" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.citrolima.com.br/images/sub2dweb%20copy.jpg"></v:imagedata></v:shape>tin vui cho bà con vùng trồng Cam , Quýt Nam bộ có thêm được một giải pháp tiên tiến .

   [​IMG]

   [​IMG]


   [​IMG]

   <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 105.75pt; WIDTH: 116.25pt; HEIGHT: 217.5pt; MARGIN-LEFT: 235.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" target="_blank" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://www.citrolima.com.br/novidades/subenxertia.htm&usg=ALkJrhg2IZAV3QDrFr7fIg3Z38gdsHutFw" o:button="t" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.citrolima.com.br/images/sub2dweb%20copy.jpg"></v:imagedata></v:shape><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 105.75pt; WIDTH: 116.25pt; HEIGHT: 217.5pt; MARGIN-LEFT: 235.5pt; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" target="_blank" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&tl=vi&twu=1&u=http://www.citrolima.com.br/novidades/subenxertia.htm&usg=ALkJrhg2IZAV3QDrFr7fIg3Z38gdsHutFw" o:button="t" alt=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://www.citrolima.com.br/images/sub2dweb%20copy.jpg"></v:imagedata></v:shape>
    
   Last edited: 23/5/11
   Đang tải...
  2. Dfruit

   Dfruit Lão nông

   Bài viết:
   704
   Đã được thích:
   740
   Nghề nghiệp:
   Nghiên cứu nông nghiệp ( cây ăn trái cậ
   ghép citrus

   Chào các Bạn trước đây nghe đến Interstock ( ghép đúp là hay lắm rồi vì ở nước ta Kỷ thuật ghép Interstock có quá ít thông tin . Nay lại đến Two róotstocks mà những kỷ thuật tiên tiến này hiện nay thông dụng trên hàng triệu cây giống chứ không phải khảo nghiệm đâu các Bạn ơi , nó cho hiệu quả rỏ ràng trên cây trưởng thànhh đấy .
   Bạn nào chưa biết thì đây ghép interstock trên cây cam .
   [​IMG] [​IMG]
    
  3. tuongsinh

   tuongsinh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   385
   Đã được thích:
   152
   Nghề nghiệp:
   Nông Dân bán chuyên
   Là kỹ thuật ra sao, bạn hãy nói rõ hơn được không? Rất cám ơn!
    
  4. Dfruit

   Dfruit Lão nông

   Bài viết:
   704
   Đã được thích:
   740
   Nghề nghiệp:
   Nghiên cứu nông nghiệp ( cây ăn trái cậ
   kỷ thuật ghép Interstock

   để đối phó với dịch hại triseza đang tàn phá những vùng trồng trọt cây có múi tại Brasil họ dùng hạt Rangpur vôi làm giống gốc nó cho trái lớn ,mau trưởng thành hàm lượng đường cao , chịu hạn cao nhưng dể bị thối chân , đối với vùng ẩm ướt họ dùng gốc volka.. ghép với chồi Rangpur vôi sau đó mới ghép chồi Cam Valencia . Sản phẩm thu hoạch đạt hiệu quả cao chú không như ờ ta Cam sành ghép với gốc Volka..trái thì nhỏ và chua lè không hiệu quả kinh tế .
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...