• Mua bán các loại cây công trình

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 10/1/13

  1. hagreenhouse Guest

   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp với số lượng kh&ocirc;ng giới hạn c&aacute;c loại c&acirc;y bụi cắt tỉa v&agrave; c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t c&oacute; nhiều k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau ( ĐK gốc từ 10 &ndash; 30cm), c&acirc;y họ cau cọ, c&acirc;y cổ thụ c&aacute;c loại. cung cấp trong cả nước.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp; C&acirc;y bụi cắt tỉa gồm: Hồng lộc, Gừa, Dương, Sanh, Nguyệt quế, Ng&acirc;u, Cotong, T&ugrave;ng la h&aacute;n&hellip;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp; C&acirc;y b&oacute;ng mắt gồm: Lim sẹt, Bằng lăng, M&oacute;ng b&ograve;, Osaka đỏ, Osaka v&agrave;ng, Me t&acirc;y, Phượng, Thala ( Đầu l&acirc;n), Lộc vừng, D&aacute;ng hương, Dầu r&aacute;i, Sao đen, B&agrave;ng đ&agrave;i loan, Sứ, C&aacute;c loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i,&hellip;.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp; C&acirc;y họ cau cọ gồm: Cau vua, Cọ Dầu, K&egrave; bạc, H&egrave; xanh, K&egrave; chỉ, K&egrave; đỏ,&hellip;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">C&acirc;y cổ thụ: Sanh, Sộp, Bồ đề, L&acirc;m vồ, Đa, &hellip;</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><em><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #0000cd"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được hợp t&aacute;c, chao đổi l&acirc;u d&agrave;i với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết đem lại những sản phẩm tốt với gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất. </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial"><br /> </span><em><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #0000cd">Mọi th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</span></u></em><em><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #32cd32"><br /> </span></u></em><strong><span style="font-family: Arial">C&ocirc;ng ty CP TM DV XD<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Nh&agrave; Xanh</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial"><br /> </span><strong><em><u><span style="font-family: Arial">Đ/c:</span></u></em></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-family: Arial">Số 19 Đường 10. KCD S&ocirc;ng Đ&agrave;, Q.TĐ, Tp.HCM</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial"><br /> </span><strong><em><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Tell :</span></u></em></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">08.37261655</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><strong><em><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Fax:</span></u></em></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">08.37261655</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><em><span style="font-family: Arial">Mobile</span></em><span style="font-family: Arial">:</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial"> </span><strong><span style="font-family: Arial">0933537336 &amp; 0979233233&nbsp;&nbsp; Mr. H&agrave;</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial"><br /> </span><strong><em><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Email:</span></u></em></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><em><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: green">hcmgreenhouse@gmail.com</span></em><em><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial"></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><em><span style="font-family: Arial">Chi nh&aacute;nh tại H&agrave; nội</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><em><span style="font-family: Arial">Đ/c: Số 19a, tổ 3, p. Vĩnh ph&uacute;c, Q. Ba đ&igrave;nh, H&agrave; nội.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><em><span style="font-family: Arial">Mobile</span></em><strong><em><span style="font-family: Arial">: 0903216922&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mr. Hưng</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><em><u><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial">Email:</span></u></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp; </span></em></strong><em><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: green"><a href="mailto:hngreenhouse@gmail.com"><span style="color: green; text-decoration: initial">hngreenhouse@gmail.com</span></a></span></em><em><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial"></span></em></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tran manh ha
   - Địa chỉ: 19 đường 10, KDC Sông đà, q. TD, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0979233233 - Fax: 0933537336
   - email: manhhalsc@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...