Mua bán cây cảnh - bonsai

  • Thread starter ninhlochungphat
  • Ngày gửi
N

ninhlochungphat

Guest
#1
<span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n mua b&aacute;n v&agrave; tạo d&aacute;ng c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh h&agrave;ng cực đẹp v&agrave; độc . Hiện trong vườn c&oacute; rất nhiều c&acirc;y thế độc như sanh h&igrave;nh thiếu nữ, trực 50 năm tuổi, sung 5 t&aacute;n cho tr&aacute;i quanh năm ......v&agrave; c&ograve;n rất nhiếu loại c&acirc;y kh&aacute;c như<p>&nbsp;</p></font></span><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">* T&ugrave;ng la h&aacute;n</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">* Kim qu&yacute;t</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">* Mai chiếu thủy</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">* Lộc vừng</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">* Cần thăng</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">* Sung, sy...............</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">MỌI CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">9/10B QL22 - TRUNG CH&Aacute;NH - H&Oacute;C M&Ocirc;N</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">ĐT:0986366399 (MR. THANH)</span></strong><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><p>&nbsp;</p></span></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;Tel:08.62534649 </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p>&nbsp;
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Ninh
- Địa chỉ: 9/10B - Ql22 - Xã Trung Chánh - Hóc Môn
- Tel, Fax: 08.62534649
- email: ninhlochungphat@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH