mua bán cây cho nhà máy số lượng lớn theo hợp đồng tại đà nẵng

#1
<div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">dịch vụ của m&igrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y lộc vừng cho c&ocirc;ng ty x&iacute; nghiệp.( cao khoản 3 met, hoa rất nhiều, đường k&iacute;nh gốc khoản 15-30cm).</div><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">c&acirc;y sanh đủ c&aacute;c loại từ sanh con đến sanh gốc cổ thụ.</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;CUNG CẤP C&Acirc;Y THEO HỢP ĐỒNG. gi&aacute; cả thỏa thuận</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;li&ecirc;n hệ 0935763643 gặp anh cảnh</p><div style="text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">xem 1 số ảnh ti&ecirc;u &nbsp;biểu:&nbsp;</span></font><a href="http://caylocvung.caycanhdep.info/cay-canh-cua-thanh-vien_tv_3174.html">http://caylocvung.caycanhdep.info/cay-canh-cua-thanh-vien_tv_3174.html</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn bá cảnh
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935763643 - Fax:
- email: bacanh.hero@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH