• Mua bán cây giống lâm nghiệp

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 19/4/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. congtam Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: congtam
   - Địa chỉ: Trà vinh
   - Tel, Fax: ::: FaX 0919142059
   - email: congtamkltv@yahoo.com
   ================================

   <strong><font size="3">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</font></strong><font size="3"> vườn uơm Tr&iacute; T&acirc;m<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>ấp Vĩnh Y&ecirc;n, x&atilde; Long Đức, th&agrave;nh phố Tr&agrave; Vinh, Tỉnh Tr&agrave; Vinh.<br /><strong>- Tel, Fax: </strong>0919.142.059<br /><strong>- email: </strong>congtamkltv@yahoo.com</font><br />================================<br /><font face="Tahoma">Vườn uơm Tr&iacute; T&acirc;m chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y trồng rừng, , <br /></font><font face="Tahoma">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Tahoma">C&acirc;y trồng rừng: Dầu r&aacute;i, Sao đen, Bạch đ&agrave;n, Keo l&aacute; tr&agrave;m, X&agrave; cừ. . .<br /></font><font face="Tahoma">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Tahoma">C&acirc;y giống ngập mặn: Bần chua, , Mắm đen, m&iacute;t(v&agrave;ng), c&oacute;c rừng...<br /></font><font face="Tahoma">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Tahoma">Hạt giống: Dầu r&aacute;i, Sao đen, Đước, Đưng&hellip;<br /></font><font face="Tahoma">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Tahoma">C&acirc;y ăn tr&aacute;i: Dừa s&aacute;p Cầu k&egrave;.<br /></font><font face="Tahoma">&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ!<br /></font>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...