Mua bán, cung cấp hóa chất dùng trong phân bón và các ngành CN khác

#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%"><strong><span style="color: blue">SIMICO</span></strong> l&agrave; một trong những đơn vị chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu phục vụ cho ng&agrave;nh sản xuất <strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; color: #ff6600">ph&acirc;n b&oacute;n, xử l&yacute; nước, xi mạ, gốm sứ, thức ăn gia s&uacute;c, nu&ocirc;i trồng thủy hải sản</span></em></strong>&hellip; Sau đ&acirc;y l&agrave; một số sản phẩm, dịch vụ hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung ứng cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất: <em>NaOH 99%, KCl Israel, Soda Ash Light 99%, KNO3, H3PO4, H3PO3, SA, PAC, MAP, MKP, Phosphorite, &nbsp;bột Talc, Kaolin</em>... C&aacute;c chất điều h&ograve;a tăng trưởng:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>NAA, NOA, GA3</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>v&agrave; c&aacute;c kho&aacute;ng trung vi lượng kh&aacute;c:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Đồng, kẽm, sắt, nh&ocirc;m sunphat</em>...<span style="font-size: 12.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%">L&agrave; đơn vị nhập khẩu trực tiếp-<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="color: blue">SIMICO</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>tin tưởng sẽ cung cấp cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nguồn <strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; color: blue">nguy&ecirc;n liệu chất lượng</span></em></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">, </span><strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; color: blue">gi&aacute; cả phải chăng</span></em></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">, </span><strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; color: blue">nguồn h&agrave;ng ổn định</span></em></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">, </span><strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; color: blue">dịch vụ tốt nhất</span></em></strong>. H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được b&aacute;o gi&aacute; tốt. Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%">&nbsp;<strong><em>Ms THANH- PKD:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%">0936.981.734&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span>/ Email: thanh.dth@simico-vn.com</em></strong><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></strong><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH SX TM NGUY&Ecirc;N LIỆU C&Ocirc;NG NGHIỆP MIỀN NAM</strong><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><strong>(SIMICO)</strong><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%">&nbsp; Địa chỉ: 394 Nguyễn Văn C&ocirc;ng, P.3, Q.G&ograve; Vấp<span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%">&nbsp; Điện thoại: (08) 3894 2713&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (08) 3894 2722<span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%">&nbsp;Email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a target="_blank" href="mailto:info@simico-vn.com">info@simico-vn.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.simico-vn.com<span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="line-height: 150%"><strong>Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</strong><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 150%"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 150%">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoài Thanh
- Địa chỉ: 394 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, Tp HCM
- Điện thoại: 0936981734 - Fax: 0838942713
- email: hoaithanh.27@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH