mua bán dế

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngô văn phong
- Địa chỉ: xóm 6 cát lại -bình nghĩa -bình lục - hà nam
- Tel, Fax: 01689265584;03513733794 ::: FaX
- email: ngophong97@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>CƠ SỞ DẾ HẢU PHONG-ĐC:X&Oacute;M 6 C&Aacute;T LẠI-B&Igrave;NH NGHĨA-B&Igrave;NH LỤC-H&Agrave; NAM</strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP DẾ GIỐNG&nbsp;&amp; DẾ THỊT&nbsp;CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG,QU&Aacute;N NHẬU V&Agrave; C&Aacute;C HỘ CHĂN NU&Ocirc;I TẠI&nbsp;H&Agrave; NỘI V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC</strong></p><p><strong>HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG TIẾP TỤC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG,RẤT MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; VỊ V&Agrave; B&Agrave; CON!</strong></p><p><strong>VỚI 3 NĂM KINH NGHIỆM QU&Yacute; NH&Agrave; H&Agrave;NG V&Agrave; B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ Y&Ecirc;N T&Acirc;M VỀ CHẤT LƯỢNG DẾ THỊT &amp; DẾ GIỐNG!</strong></p><p><strong>GI&Aacute; DẾ THỊT:</strong></p><p><strong>TỪ 200-250 000 Đ T&Ugrave;Y TỪNG THỜI ĐIỂM</strong></p><p><strong>GI&Aacute; DẾ GIỐNG:</strong></p><p><strong>1500 Đ/CON (1 TUẦN SAU ĐẺ)</strong></p><p><strong>2000 Đ/CON(ĐẺ NGAY)</strong></p><p><strong>30000 Đ/KHAY TRỨNG</strong></p><p><strong>500 000 Đ/TH&Ugrave;NG (KHOẢNG 1000 CON MỚI NỞ)</strong></p><p><strong>LI&Ecirc;N HỆ:</strong></p><p><strong>CƠ SỞ DẾ HẢI PHONG_Đ/C:X&Oacute;M 6 C&Aacute;T LẠI -B&Igrave;NH NGHĨA -B&Igrave;NH LỤC -H&Agrave; NAM</strong></p><p><strong>ĐT:0351 373 3794</strong></p><p><strong>DĐ:0168 926 5584</strong></p><p><strong>RẤT VUI KHI ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; VỊ!</strong></p><strong></strong><strong><hr /></strong>
 

#2
bi gio thi ai kon nuoi de nua
cho minh 6thang truoc dua nhau nuoi
rui bay gio mang de di tha khong ai mua ca
may cho nuoi sap tiem het rui
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH