MUA BÁN HEO RỪNG – CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI HEO RỪNG –HEO THỊT - HEO CON

#1
<strong><em>TRANG TRẠI HEO RỪNG </em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>GIỐNG</em></strong><strong> <em>HỒ</em></strong></font><strong><em> CH&Iacute; MINH</em></strong><strong><br /></strong>==============================<strong><br /></strong><strong>- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .<br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .<br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.<br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :<br /></strong>090 3 926 912<br /><font face="Times New Roman"><strong>- HEO ĐỰC GIỐNG TH&Aacute;I LAN - HEO ĐỰC GIỐNG VIỆT NAM</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">-HEO CON Đ&Atilde; CAI SỮA - HEO ĐỰC &nbsp;GIỐNG - HEO C&Aacute;I &nbsp;GIỐNG<br /></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lý Thị Kim Hoa
- Địa chỉ: Lê Quang định - P7 - Bình Thạnh
- Điện thoại: 090 6 926 912 - Fax:
- email:
 

TRANHUUHAU

Nhà nông nghiệp dư
#2
trang trại heo rừng giống hồ chí minh==============================- trang trại của chúng tôi chuyên cung cấp heo rừng giống và heo rừng thịt .
- heo rừng thái lan và heo rừng việt nam, đủ loại, với giấy tờ hợp lệ .
- cung cấp tài liệu kỹ thuật miễn phí.
- tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui lòng liên hệ :
090 3 926 912
- heo đực giống thái lan - heo đực giống việt nam-heo con đã cai sữa - heo đực giống - heo cái giống


thông tin người gửi:

- tên dn/cá nhân: lý thị kim hoa
- địa chỉ: lê quang định - p7 - bình thạnh
- điện thoại: 090 6 926 912 - fax:
- email:
chúc bác đắt hàng
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH