• MUA BÁN HEO RUNG GIONG THAI LAN VIET NAM THUAN CHUNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/8/11

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <strong><em>trang trại HEO RỪNG</em></strong><br /><strong>MINH PH&Aacute;T</strong><strong> <em>HỒ CH&Iacute; MINH</em> <br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ================================================================<strong><br /></strong><strong>- trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .<br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .<br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. <br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :<br /></strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố<br />Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>22 438 329 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>:</strong><strong> <a href="mailto:heorunghcm@yahoo.com.vn">heorunghcm@yahoo.com.vn</a></strong><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website&nbsp;&nbsp; : <strong>heorungminhphat.<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong> <br /><span /><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-HEO CON Đ&Atilde; CAI SỮA &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: &nbsp;60 CON : 8 &gt; 10KG &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-HEO ĐỰC &nbsp;GIỐNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 05 CON : 30 &gt; 35KG<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-HEO C&Aacute;I &nbsp;GIỐNG &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: &nbsp;20 CON : 35 &gt; 40 KG<br /></font></font></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
   - Địa chỉ: A12/22A1 Ấp 1 - Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh
   - Điện thoại: 0903 926 912 ::: FaX - Fax:
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...