• Mua bán hóa chất Tcca

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 17/12/12

  1. Nguyen_Luan Guest

   <font size="3"><span style="font-family: Tahoma; color: black; mso-ansi-language: VI">C&Ocirc;NG TY TNHH H&Oacute;A CHẤT LỘC PH&Aacute;T CHUY&Ecirc;N NHẬP KHẨU MUA B&Aacute;N<strong> CHLORIN 70%, TCCA 90% (TRICHOLOROISOCYANURIC ACID), CLORIN NHẬT(HI-CHLON 70%),OXY VI&Ecirc;N&nbsp;( SODIUM CARBONATE ) DẠNG VI&Ecirc;N V&Agrave; HẠT&nbsp;D&Ugrave;NG ĐỂ :</strong></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span></font><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black; mso-ansi-language: VI"><font size="3">&nbsp;_</font></span></strong><span style="font-family: Tahoma; color: black; mso-ansi-language: VI"><font size="3">KHỬ TR&Ugrave;NG XỬ L&Yacute; NƯỚC HỒ BƠI.<br />_ KHỬ TR&Ugrave;NG NƯỚC SINH HOẠT<br />_ XỬ L&Yacute; Đ&Aacute;Y HỒ, XỬ L&Yacute; NƯỚC TRƯỚC KHI NU&Ocirc;I T&Ocirc;M.<br />_ PH&Ograve;NG V&Agrave; TRỊ BỆNH K&Yacute; SINH TR&Ugrave;NG CHO T&Ocirc;M C&Aacute;<br />_ KHỬ TR&Ugrave;NG ĐỒ D&Ugrave;NG, M&Aacute;Y M&Oacute;C, C&Aacute;C THIẾT BỊ Y TẾ TRONG BỆNH VIỆN.<br /></font><strong><font size="3">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ: C&Ocirc;NG TY TNHH H&Oacute;A CHẤT LỘC PH&Aacute;T<br />ĐỊA CHỈ: 13 TẠ QUANG BỬU P6,Q8. ĐT: 08 39820823 FAX: 08 39820836<br />NGƯỜI LI&Ecirc;N HỆ:&nbsp;Mr.H&ograve;a :&nbsp;0909896266 . Email: ctytnhhlocphat@gmail.com</font></strong></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc Hòa
   - Địa chỉ: 13 Tạ Quang Bửu Q8 TP.HCM
   - Điện thoại: 0909896266 - Fax:
   - email: Hoaphulam@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...