• Mua ban khom phung

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 14/1/13

  1. <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: blue">Thơm phụng chưng trong ng&agrave;y tết</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 16pt; color: blue">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -27pt; text-indent: 27pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: blue">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ! </span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -27pt; text-indent: 27pt"><strong><em><span style="font-size: 14pt; color: blue">&nbsp;</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Hiện tại vườn nh&agrave; t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều loại thơm phụng c&oacute; thể cung cấp cho thị trường h&agrave;ng năm trong dịp tết v&agrave; c&oacute; khoảng tr&ecirc;n 4000 tr&aacute;i lớn nhỏ. đ&acirc;y l&agrave; loại tr&aacute;i c&acirc;y rất được ưu th&iacute;ch được b&agrave;i tr&iacute; tr&ecirc;n măm tr&aacute;i c&acirc;y tr&ocirc;ng c&aacute;c dịp tết hay trong c&aacute;c dịp lễ.( long l&acirc;n quy phụng)<br /> + G&iacute;a cả b&aacute;n tại vườn :<br /> <sub style="-webkit-box-shadow: none !important">-<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></sub>Tr&aacute;i nhỏ : G&iacute;a 20.000đ /tr&aacute;i<br /> - Tr&aacute;i Trung : G&iacute;a 35.000 đ/tr&aacute;i<br /> - Tr&aacute;i Lớn : G&iacute;a 60.000đ/tr&aacute;i -80.000đ/tr&aacute;i<br /> - B&aacute;n Chậu ( đặt trước) : 350.000đ/cặp &ndash; 400.000đ/cặp<br /> Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<span class="apple-converted-space"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;&nbsp; </strong></span><strong><span style="color: #003300">Phạm An Hưng ĐT: 0916505017- 01693973821</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>( ĐC : x&atilde; Dưỡng Điềm &ndash; H. Ch&acirc;u Th&agrave;nh &ndash; Tiền Giang )<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> Rất vui được phục vụ b&agrave; con trong dịp tết n&agrave;y.</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm An Hưng
   - Địa chỉ: xã Dưỡng Điềm – H. Châu Thành – Tiền Giang
   - Điện thoại: 0916505017 - Fax: 01693973821
   - email: anhungpham@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...