• MUA BÁN LỢN RỪNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/12/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. daobahoa Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Daobahoa
   - Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
   - Tel, Fax: 094.461.3459; 093.648.0939
   - email: haihoafarm@yahoo.com.vn
   ================================

   <strong><font face="Times New Roman">HAIHOAFARM<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Haihoafarm nhận cung cấp con giống v&agrave; thu mua lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u thụ sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X&atilde; B&igrave;nh Định, Huyện Lương T&agrave;i, Tỉnh Bắc Ninh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman" size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute; &yacute;: Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng nhập lợn rừng Th&aacute;i Lan thuần chủng</font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...