Mua bán Nghệ tươi & Tinh bột nghệ

  • Thread starter vinamit
  • Ngày gửi
V

vinamit

Guest
#1
<p><font size="3">Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua nghệ tươi v&agrave; b&aacute;n tinh bột ngh&ecirc; </font></p><p><font size="3">Ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i: Nguyễn văn Nam </font></p><p><font size="3">Đ/c: L&ecirc; X&aacute; -&nbsp;Nguyệt Đức - Thuận Th&agrave;nh - Bắc Ninh</font></p><p><font size="3">&nbsp;Sđt: 0989 178 610</font></p><p><font size="3">&nbsp;G&iacute;a b&aacute;n&nbsp;tinh bột nghệ: 700 000đ/kg &quot;gi&aacute; c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y thời điểm&quot;.</font></p><p><font size="3">T&ocirc;i xin giới thiệu c&ocirc;ng dingj của nghệ để c&aacute;c bạn tham khảo:</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; color: #3e3e3e; font-family: Tahoma"><br /><br />C&aacute;ch sử dụng:<br />- Lấy 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; (5-10g) h&ograve;a tan v&agrave;o cốc khoảng 100ml nước lọc, nước cam, nước chanh, nước đường, sữa hoặc mật ong&hellip; rồi uống.<br />- Mỗi ng&agrave;y uống 2 lần v&agrave;o s&aacute;ng v&agrave; tối, sau bữa ăn.<br /><br />- Nếu bị bệnh về dạ d&agrave;y th&igrave; n&ecirc;n uống tinh bột nghệ đen v&agrave; uống trước bữa ăn.<br /><br />Lưu &yacute; khi sử dụng:<br />- Tuyệt đối kh&ocirc;ng được uống chung tinh nghệ với thuốc t&acirc;y c&ugrave;ng 1 l&uacute;c.<br />- Phụ nữ đang mang thai kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ v&igrave; nghệ c&oacute; t&iacute;nh n&oacute;ng.<br />- Phụ nữ sau khi sinh n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ v&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y , gi&uacute;p bổ m&aacute;u, l&agrave;m đẹp da, nhanh ch&oacute;ng hồi phục sức khỏe v&agrave; nhan sắc, tr&aacute;nh hậu sản.<br />- Nữ giới bị rong kinh k&eacute;o d&agrave;i kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng tinh bột nghệ v&igrave; tinh bột nghệ c&oacute; t&aacute;c dụng khai th&ocirc;ng kh&iacute; huyết, v&igrave; vậy chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng chữa t&iacute;ch huyết, bế kinh chứ kh&ocirc;ng thể chữa rong kinh.<br />- Những người bị bệnh về dạ d&agrave;y, đường ruột n&ecirc;n uống tinh bột nghệ đen (tinh bột nghệ đen mật ong nước lọc) trước bữa ăn.<br />- C&aacute;c bạn nữ n&ecirc;n d&ugrave;ng tinh nghệ v&agrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y để c&oacute; l&agrave;n da s&aacute;ng đẹp, hồng h&agrave;o, ph&ograve;ng ngừa ung thư v&uacute;.<br /><br /><br />Mọi người n&ecirc;n ph&ograve;ng bệnh hơn chữa bệnh, sức khỏe l&agrave; v&agrave;ng. Bởi vậy h&atilde;y uống tinh bột nghệ thường xuy&ecirc;n, nhất l&agrave; người trung ni&ecirc;n, người cao tuổi lại c&agrave;ng cần tăng cường hơn để ph&ograve;ng bệnh, chữa bệnh. Ph&aacute;i nữ cũng n&ecirc;n uống tinh bột nghệ để c&oacute; l&agrave;n da hồng h&agrave;o, mịn m&agrave;ng hơn v&agrave; ph&ograve;ng ngừa 1 số bệnh!<br /><br /><br /><br />* Tinh Nghệ kh&ocirc;ng phải l&agrave; bột nghệ nghiền cả củ như ta thường lầm tuởng. N&oacute; l&agrave; tinh chất cao cấp đựoc tinh chế từ củ nghệ v&agrave;ng huyền thoại m&agrave; tạo ho&aacute; đ&atilde; ban cho d&acirc;n tộc ta. N&oacute; chứa chất ch&iacute;nh l&agrave; curcumin.<br /><br />Curcumin đ&atilde; được Bộ Y Tế VN kiểm định v&agrave; x&aacute;c nhận l&agrave; đạt tinh khiết tr&ecirc;n 92% vượt mức y&ecirc;u cầu của ti&ecirc;u chuẩn quốc tế JECFA (90%), kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n độc hại.<br /><br />Hoạt chất n&agrave;y cũng đ&atilde; đựoc Học viện Qu&acirc;n Y (Bộ Quốc Ph&ograve;ng) kiểm tra &ldquo;độ an to&agrave;n &amp; hiệu lực&rdquo;. Curcumin đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu tuờng tận về mặt cấu tr&uacute;c ho&aacute; học cũng như hoạt t&iacute;nh sinh học.<br /><br />Nghệ c&oacute; chứa hoạt chất Curcumin c&oacute; t&aacute;c dụng hủy diệt tế b&agrave;o ung thư loại mạnh. Curcumin c&ograve;n l&agrave; chất bổ cho dạ d&agrave;y, ruột, gan, mật, lọc m&aacute;u, l&agrave;m sạch m&aacute;u, điều trị vết thương, chống vi&ecirc;m khớp, dị ứng, nấm, chống vi khuẩn hiệu quả<br /><br />Ngo&agrave;i t&aacute;c dụng ph&ograve;ng chống c&aacute;c loại ung thư ung thư v&uacute;, tuyến tiền liệt, phổi v&agrave; ruột kết nếu chế độ dinh dưỡng c&oacute; nhiều chất nghệ , th&igrave; Nghệ c&ograve;n c&oacute; c&ocirc;ng dụng trong việc:<br /><br />- K&iacute;ch th&iacute;ch sự b&agrave;i tiết mật của tế b&agrave;o gan, th&ocirc;ng mật nhờ l&agrave;m co thắt t&uacute;i mật.<br /><br />- Tăng khả năng giải độc gan v&agrave; l&agrave;m giảm lượng urobilin trong nước tiểu.<br /><br />- Tinh dầu nghệ c&oacute; đặc t&iacute;nh khử m&ugrave;i h&ocirc;i, đồng thời c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ng vi&ecirc;m rất hữu hiệu, bảo vệ ni&ecirc;m mạc miệng, lưỡi, dạ d&agrave;y.<br /><br />- T&aacute;c dụng kh&aacute;ng khuẩn, kh&aacute;ng nấm, l&agrave;m giảm cholesterol-huyết.<br /><br />Trong d&acirc;n gian, nghệ đ&atilde; được tin d&ugrave;ng như phương thuốc hữu hiệu để trị tụ huyết, m&aacute;u cam, l&agrave;m cao d&aacute;n nhọt, thoa chống vết thương tụ m&aacute;u, l&agrave;m mau l&agrave;nh sẹo, trị vi&ecirc;m gan, v&agrave;ng da, đau dạ d&agrave;y, ghẻ lở, mụn nhọt.<br /><br />Trong Đ&ocirc;ng y, th&acirc;n rễ nghệ gọi l&agrave; khương ho&agrave;ng, rễ con gọi l&agrave; uất kim thường d&ugrave;ng trị phong h&agrave;n, chậm c&oacute; kinh, băng huyết, trị đau bao tử do thiếu axit, trị lo&eacute;t dạ d&agrave;y...<br /><br />+ Những kh&aacute;m ph&aacute; mới trong trị bệnh<br /><br />C&aacute;c nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu v&agrave; x&aacute;c định được c&aacute;c ứng dụng đa dạng của nghệ như sau:<br /><br />- T&aacute;c dụng hưng phấn v&agrave; co b&oacute;p tử cung.<br /><br />- T&aacute;c dụng chống vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y do t&aacute;c dụng tăng b&agrave;i tiết chất nh&agrave;y mucin.<br /><br />- T&aacute;c dụng lợi mật, th&ocirc;ng mật, k&iacute;ch th&iacute;ch tế b&agrave;o gan v&agrave; co b&oacute;p t&uacute;i mật.<br /><br />- L&agrave;m giảm h&agrave;m lượng cholesterol trong m&aacute;u.<br /><br />- T&aacute;c dụng kh&aacute;ng sinh cả tr&ecirc;n vi khuẩn gram (+) lẫn gram (-) v&agrave; t&aacute;c dụng kh&aacute;ng nấm ngo&agrave;i da.<br /><br />- Ngăn chặn sự ph&aacute;t triển vi tr&ugrave;ng lao nhờ l&agrave;m rối loạn chuyển h&oacute;a men của ch&uacute;ng.<br /><br />- T&aacute;c dụng kh&aacute;ng vi&ecirc;m tương đương hydrocortison v&agrave; phenylbutazon.<br /><br />Đặc biệt, với phụ nữ sau khi sinh, nếu sử dụng đều đặn nghệ kết hợp với mật ong c&oacute; thể mang lại l&agrave;n da trắng trẻo, mịn m&agrave;ng.<br /><br />Nghệ tươi thực sự kh&oacute; ăn đối với rất nhiều người. Bột nghệ (tức nghệ rửa sạch, cắt nhỏ, phơi kh&ocirc; rồi nghiền mịn) cũng vẫn kh&oacute; hấp thụ m&agrave; vẫn c&oacute; thể tồn tại nhiều nguy cơ cho đường ti&ecirc;u h&oacute;a. Vậy c&aacute;ch tốt nhất để c&oacute; thể hấp thụ hết những hoạt chất c&oacute; lợi từ nghệ m&agrave; kh&ocirc;ng gặp kh&oacute; khăn khi sử dụng, ng&agrave;y nay ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng tinh bột nghệ.<br /><br />Điểm kh&aacute;c biệt giữa tinh bột nghệ với bột nghệ đơn thuần ở chỗ:<br /><br />Để c&oacute; được tinh bột nghệ, cần phải rửa sạch v&agrave; gọt hết vỏ nghệ. Đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng đoạn chắt lọc dầu v&agrave; c&aacute;c chất kh&ocirc;ng cần thiết, c&aacute;c chất b&atilde; c&oacute; trong nghệ<br /><br />Sản phẩm cuối c&ugrave;ng l&agrave; nghệ mịn, c&oacute; khả năng hấp thụ cao v&agrave; đặc biệt dễ uống hơn rất nhiều so với bột nghệ v&agrave; nghệ tươi</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Nam
- Địa chỉ: nguyệt đức thuan thanh bắc ninh
- Điện thoại: 0989178610 - Fax:
- email: van.nam.tien.sinh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH