• mua bán nông sản, rau quả, hat giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 25/1/13

  1. haphuonganh Guest

   <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">C&ocirc;ng ty cổ phần sản xuất,thương mại,</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">dich vụ,x&acirc;y dựng Hữu Thịnh</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #555555"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">70 đường số 4 quận G&ograve; Vấp TP HCM. </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">C&ocirc;ng ty cổ phần SX-TM-DV-XD HỮU THINH ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang có nhu c&acirc;̀u mua rau quả c&acirc;́p&nbsp;đ&ocirc;ng như&nbsp;trái thơm,&nbsp;đ&acirc;̣u bắp,&nbsp;đ&acirc;̣u&nbsp;cove non, rau cải bóx&ocirc;i, và các mặt hàng rau quả khác...đ&ecirc;̉ xu&acirc;́t kh&acirc;̉u. Qui kh&aacute;ch nào&nbsp;c&oacute; khả năng cung ứng xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;theo: </span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-Mail :&nbsp;<a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a> ; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a>.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoặc điện thoại: Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 01275180918 /.01267366168</span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trưởng ph&ograve;ng marketting. 01646778369</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Văn ph&ograve;ng: 84-8-62953767, .</span><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #555555">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Anh Phương.</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ha phuong anh
   - Địa chỉ: TP HCM
   - Điện thoại: 01275180918 - Fax: 01267366168
   - email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...