• MUA BAN NÔNG SẢN, RAU QUẢ XUẤT KHẨU

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 26/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ha phuong anh
   - Địa chỉ: 70 đường số 4 phường 16 quận gò vấp TP Hồ Chí Minh
   - Tel, Fax: 84-8-62953767 ::: FaX
   - email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
   ================================

   <strong><font face="Arial">C&ocirc;ng ty cổ phần <br /></font></strong><strong><font face="Arial">sản xuất,thương mại,dich vụ,x&acirc;y dựng<br /></font></strong><font face="Arial"><strong>Hữu Thịnh</strong><strong><br /></strong></font><span /><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần SX-TM-DV-XD HỮU THINH ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang&nbsp;mua b&aacute;n, xuất khẩu&nbsp;c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản như:&nbsp;m&egrave;&nbsp;đen,&nbsp;đậu xanh,&nbsp;đậu trắng,&nbsp;đậu&nbsp;đỏ, sắn l&aacute;t (Khai m&igrave; th&aacute;i l&aacute;t phới kh&ocirc;).&nbsp;Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; theo <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>E-Mail</strong> :&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a> ; <br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a>.<br /></font><span /><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: </font><a href="http://www.tim1s.vn/haphuonganh"><font face="Arial">www.tim1s.vn/haphuonganh</font></a></strong><font face="Arial">.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.hoaquavietnam.com.vn/"><font face="Arial">www.hoaquavietnam.com.vn</font></a><font face="Arial">.<br /></font><span /><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Hoặc điện thoại:</strong> Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 0933548866, 01667254416.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Văn ph&ograve;ng: 84-8-22167154, 08-62953769.<br /></font><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.<br /></font><span /><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Phương Anh.</font><strong><br /></strong>
    
   Đang tải...
  2. tranbinh098

   tranbinh098 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   19
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   trồng mai
   mới xem bài
    
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...