• mua bán tắc kè giống và thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/3/13

  1. phamkiet Guest

   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%" style="color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; border-collapse: collapse"><tbody><tr><td class="navItemMain" align="left" style="font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; width: 100%">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">Chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG ).&nbsp;</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống số lượng lớn cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh hoặc kinh doanh.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: initial; outline: none; color: #034b8a; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span></span></td></tr></tbody></table>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Tuấn Kiệt
   - Địa chỉ: TP HCM
   - Điện thoại: 0982101754 - Fax:
   - email: Tuankiet7777@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...