mua bán tắc kè giống

  • Thread starter phamkiet
  • Ngày gửi
P

phamkiet

Guest
#1
<h2 class="posttitle icon" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></h2><div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><div id="post_message_327076" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important"><blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">B&Aacute;N KỲ T&Ocirc;M,TẮC K&Egrave; ( TH&Uacute; CƯNG )&nbsp;</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><a style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:tuankiet7777@yahoo.com">tuankiet7777@yahoo.com</a><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span></blockquote></div></div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TUẤN KIỆT
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7777@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH