MUA BÁN THỎ GIỐNG, THỎ THỊT TẠO DAK LAK

  • Thread starter hoangphuongesu
  • Ngày gửi
H

hoangphuongesu

Guest
#1
<div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; font-family: Tahoma; line-height: 20px"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: none" src="http://raovat2012.com/components/com_qcmt/images/uploads/88008958_MUA_BAN_THO_GIONG_THO_THIT_TAI__EASUP_BMT_DAKLAK_small.jpg" border="0" /></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; border: 0px; outline: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; clear: left">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px">Ai c&oacute; như cầu mua giống nu&ocirc;i th&igrave; trại thỏ ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cung cấp v&agrave; chia sẽ kinh nghiệm nu&ocirc;i, ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp thỏ thương phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu... v&agrave; những người c&oacute; nhu cầu mua.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; border: 0px; outline: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; clear: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:S&Ocirc;́ 10 TR&Acirc;̀N PH&Uacute; - THỊ TR&Acirc;́N EASUP- HUY&Ecirc;̣N EASUP - TỈNH DAK LAK</span></p><div style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; border: 0px; outline: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; position: relative; clear: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px">số di động : 0947.90.97.97( gặp A.PHƯƠNG )</span></div><div style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; border: 0px; outline: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; position: relative; clear: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại thỏ giống - thỏ thịt tại&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px">S&Ocirc;́ 10 TR&Acirc;̀N PH&Uacute; - THỊ TR&Acirc;́N EASUP- HUY&Ecirc;̣N EASUP - TỈNH DAK LAK V&Agrave; C&Aacute;C V&Ugrave;NG L&Acirc;N C&Acirc;̣N.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; border: 0px; outline: 0px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; position: relative; clear: left"><p style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n TƯ V&Acirc;́N c&aacute;c loại chuồng nu&ocirc;i bằng th&eacute;p chuy&ecirc;n cho thỏ n&aacute;i, thỏ con cai sữa v&agrave; thỏ thịt.</p><p style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: left">Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp t&agrave;i liệu chăn nu&ocirc;i<br />Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: left">đt:&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px">0947.90.97.97</strong>( Mr Phương)</p><p style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: left">Email: hoangphuongesu@gmail.com</p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng xuân phương
- Địa chỉ: số 10 Trần Phú, thị trấn EaSup, huyện EaSup, tỉnh Dak Lak
- Điện thoại: 0947.90.97.97 - Fax:
- email: hoangphuongesu@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH