• mua bán

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 23/1/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div><br /></div><div><br /></div><div>C&Ocirc;NG TY CP SINH HỌC VIỆT THAI - BIOVITA</div><p>&nbsp;ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG THĂNG LONG, TP VINH, NGHỆ AN</p><p>ĐI&Ecirc;N THOẠI: 0386665386</p><p>FAX: 0383 560448&nbsp;</p><p>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; DOANH NGHIỆP:</p><p>- CHUY&Ecirc;N KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ V&Agrave; VẬT TƯ PHỤC VỤ N&Ocirc;NG NGHIỆP, NU&Ocirc;I TRỒNG thủy sản.</p><p>- TƯ VẤN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ, TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG C&Aacute;C ĐỀ &Aacute;N KHOA HỌC N&Ocirc;NG L&Acirc;M thủy sản</p><p>- TƯ VẤN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN C&Ocirc;NG NGHIỆP.</p><p>+ HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG TRIỂN KHAI SẢN PHẨM TỦ ĐIỆN ĐA NĂNG (KHOI): SỬ DỤNG CHO C&Aacute;C trang trại NU&Ocirc;I T&Ocirc;M C&Ocirc;NG NGHIỆP C&Oacute; SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN C&Ocirc;NG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT L&Agrave; HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ M&Aacute;Y QUẠT NƯỚC CUNG CẤP &Ocirc; XY. SẢN PHẨM KHOI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ TỰ ĐỘNG VẬN H&Agrave;NH M&Aacute;Y QUẠT NƯỚC THEO THỜI GIAN M&Agrave; QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CỦA BẠN LỰA CHỌN. GI&Uacute;P GIẢM NH&Acirc;N C&Ocirc;NG V&Agrave; GI&Uacute;P TĂNG TUỔI THỌ CỦA ĐỘNG CƠ M&Aacute;Y QUẠT NƯỚC, GI&Uacute;P QUY TR&Igrave;NH NU&Ocirc;I T&Ocirc;M C&Ocirc;NG NGHIỆP ỔN ĐỊNH, TĂNG NĂNG SUẤT THU HOẠCH.</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CPSH VIỆT THÁI
   - Địa chỉ: đường Thăng Long, K14, NGHI KIM, TP VINH
   - Điện thoại: 0386665386 - Fax:
   - email: biovita.vietthai@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...