Cần mua mua hạt giống thông caribe số lượng lớn

#1
hiện nay chúng tôi cần mua hạt giống thông caribe số lượng rất lớn
vậy nếu ai có thể cung cấp hạt giống thông caribe xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người
 

#2
hiện nay chúng tôi cần mua hạt giống thông caribe số lượng rất lớn
vậy nếu ai có thể cung cấp hạt giống thông caribe xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người


Link: http://agriviet.com/home/threads/104398-mua-hat-giong-thong-caribe-so-luong-lon#ixzz23rR2mNNO
 
#3
hiện nay chúng tôi cần mua hạt giống thông caribe số lượng rất lớn
vậy nếu ai có thể cung cấp hạt giống thông caribe xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/104398-mua-hat-giong-thong-caribe-so-luong-lon#ixzz242mdX1t4
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH