• Mua Hoa Sứ Khô( Còn gọi là Hoa Đại hay Hoa Chăm Pa)

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 17/11/11

  1. buichung Guest

   <div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Hiện tại Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua C&aacute;c loại&nbsp;<strong>Hoa Sứ Kh&ocirc; (c&ograve;n gọi l&agrave; Hoa Đại hay Hoa Chăm Pa</strong>) với số lượng lớn v&agrave; gi&aacute; cao để xuất khẩu.</div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Qu&yacute; C&aacute; Nh&acirc;n hay Doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><br /></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Mr. B&ugrave;i Chung</div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><br /></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>H/P: 0906.36.75.85</div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><br /></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Mail: buichung09@live.com<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><br /></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Dai Phat Foods Co.,Ltd</div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>KCN S&oacute;ng Thần - B&igrave;nh Dương</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: BUI CHUNG
   - Địa chỉ: KCN SONG THAN - BINH DUONG
   - Điện thoại: 0906367585 - Fax:
   - email: buichung09@live.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...