• Mua quả bạch đậu khấu số lương lớn < có ảnh đây>

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
   - Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
   - Tel, Fax: 0983 916780
   - email: tiendam1958@gmail.com
   ================================

   <p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><font face="Calibri">hi</font>ệ<font face="Calibri">n nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu c</font>ầ<font face="Calibri">u mua qu</font>ả bạch đậu khấu với số lượng lớn nếu ai c&oacute; thể cung cấp xin lien hệ theo <br /></font><font size="3">&nbsp;nguyễn tiến đ&agrave;m <br /></font><font size="3">190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang &ndash; hưng y&ecirc;n <br /></font><font size="3">Email: </font><a href="mailto:tiendam1958@gmail.com"><font size="3">tiendam1958@gmail.com</font></a><br /><font size="3">Sđt : 0983 916780<br /></font><font size="3">rất mong được hợp t&aacute;c <br /></font><p><font size="3">&nbsp;<img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach-dau-khau1.jpg" height="251" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach-dau-khau1.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach-dau-khau1.jpg" width="230" border="0" /></font></p><p><font size="3" /></p>&nbsp;<p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach_dau_khau.jpg" height="337" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach_dau_khau.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach_dau_khau.jpg" width="500" border="0" /></p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach_dau_khauB.jpg" height="333" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach_dau_khauB.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/bach_dau_khauB.jpg" width="500" border="0" /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...