• nghệ an, bán giống gà cỏ, gà cỏ lai chọi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/3/13

  1. congthuan7 Nhà nông nghiệp dư

   <font color="#000000" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">cơ sở giống gia cầm duy&ecirc;n thuận xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch:xin k&iacute;nh ch&uacute;c qu&iacute; kh&aacute;ch một năm mới an khang thịnh vượng,:ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng giới thiệu, hiện nay cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; cỏ, g&agrave; cỏ lai chọi, h&igrave;nh thức rất đẹp, con giống khỏe mạnh,ai c&oacute; nhu cầu về con giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ dt tr&ecirc;n nh&eacute;, lưu &yacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ giao h&agrave;ng tại l&ograve; ấp nh&eacute;:xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn</font><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: g&agrave; giống duy&ecirc;n thuận<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ: t&acirc;n kỳ, nghệ an<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại: 0944400409 - Fax: 0984772372<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:congthuan7@yahoo.com">congthuan7@yahoo.com</a>&nbsp;<br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh5.googleusercontent.com/-3Q9c5vltv-k/UQzPrGBIQFI/AAAAAAABsvo/NseWdxlLvlk/Agriviet.Com-ga_lai_c_h%25E1%25BB%258Di.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ZaMvvZuVlgI/UQzPsFg5InI/AAAAAAABsvw/u-9TSCcTp-E/Agriviet.Com-ga_lai_ch%25E1%25BB%258Di.jpg" /></strong></strong></strong></strong></strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2OiGmLcU9">http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2OiGmLcU9</a></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê công thuận
   - Địa chỉ: kỳ sơn, tân kỳ, nghệ an
   - Điện thoại: 0944400409 - Fax:
   - email: congthuan7@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...