• NGHỀ NUÔI DÔNG(kỳ nhông)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/3/11

  1. dongkhule Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI DÔNG KHU LÊ
   - Địa chỉ: hồng lâm -hòa thắng-bắc bình-bình thuận
   - Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
   - email: long2002lx@yahoo.com
   ================================

   <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI D&Ocirc;NG KHU L&Ecirc;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&Ocirc;I CŨNG KH&Ocirc;NG GIỚI THIỆU NHIỀU VỀ NGH&Agrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;Y NỮA</p><p>&nbsp;CHẤT C&Aacute;C B&Aacute;C AI CŨNG BIẾT.T&Ocirc;I MỞ RA trang trại D&Ocirc;NG TỚI NAY L&Agrave; ĐƯỢC</p><p>&nbsp;4 NĂM.T&Ocirc;I THU HỒI VỐN 2 NĂM ĐẦU TI&Ecirc;N,C&Ograve;N 2 NĂM SAU T&Ocirc;I THU LỜI CŨNG</p><p>&nbsp;KH&Aacute; NHIỀU.HIỆN TẠI TRẠI D&Ocirc;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N D&Ocirc;NG RẤT NHIỀU.</p><p>T&Ocirc;I Ở V&Ugrave;NG NU&Ocirc;I D&Ocirc;NG LỚN NHẤT NƯỚC V&Agrave; CŨNG L&Agrave; V&Ugrave;NG NU&Ocirc;I D&Ocirc;NG ĐẦU</p><p>&nbsp;TI&Ecirc;N.N&Ecirc;N T&Ocirc;I NẮM BẮT KỶ THUẬT NU&Ocirc;I RẤT TỐT.C&Aacute;C B&Aacute;C ĐỪNG HAM RẺ M&Agrave;</p><p>&nbsp;MUA CON GIỐNG KH&Ocirc;NG CHẤT LƯỢNG .NU&Ocirc;I KH&Ocirc;NG THẤY LỚN ,TH&Igrave; CHẤT</p><p>&nbsp;CHẤN C&Aacute;C B&Aacute;C SẼ BỊ LỔ.</p><p>T&Ocirc;I CHO C&Aacute;C B&Aacute;C SỐ N&Agrave;Y RẤT AN T&Acirc;M;0973724509</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...