nghề nuôi dông và bán đất nông nghiệp

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại dông khu lê(kỳ nhông)
- Địa chỉ: bắc bình-bình thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
- email: long2002lx@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trại d&ocirc;ng khu l&ecirc;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rất h&acirc;n hạnh được c&aacute;c b&aacute;c chọn v&agrave; tin tưởng trại d&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i .</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trại d&ocirc;ng t&ocirc;i lấy con giống l&agrave;m chất lượng n&ecirc;n mọi người rất an t&acirc;m</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trại d&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ hổ chợ kỷ thuật nu&ocirc;i l&acirc;u d&agrave;i cho c&aacute;c b&aacute;c&nbsp;v&agrave; đầu</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;ra l&acirc;u d&agrave;i cho c&aacute;c b&aacute;c nủa n&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;c y&ecirc;n t&acirc;m.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hiện tại trại d&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n 50 hezta đất nong nghiệp b&aacute;c n&agrave;o </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n huệ t&ocirc;i sẻ b&aacute;n. v&igrave; đất nằm trong qui hoạch du lịch</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; n&ecirc;n hơi c&oacute; gi&aacute; trị t&iacute;.300triệu/hezta.c&aacute;ch h&ograve;n rơm-mũi n&eacute; 10km cập</p><p>&nbsp;&nbsp; biển theo hướng bắc.</p><p>&nbsp;&nbsp; t&ocirc;i cũng c&oacute; 2l&ocirc; đất tại trung t&acirc;m tp. phan thiết b&aacute;c n&agrave;o cần mua t&ocirc;i cung sẽ </p><p>&nbsp; b&aacute;n&nbsp; gi&aacute; 350triệu/ l&ocirc;</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH