Nghiên cứu mới giúp hạn chế bệnh “chổi rồng” trên nhãn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Kết quả thực hiện mô hình quản lý bệnh “chổi rồng” trên vườn nhãn da bò ở ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) của Chi cục BVTV tỉnh Vĩnh Long vào cuối năm 2010 cho thấy, áp dụng phun thuốc trừ nhện lông nhung (đối tượng trung gian truyền bệnh “chổi rồng” trên nhãn) trong giai đoạn nhãn da bò ra đọt non và ra hoa vừa làm giảm tỉ lệ chồi bị bệnh “chổi rồng”, vừa tăng năng suất và lợi nhuận sản xuất.


Theo mô hình này, vườn nhãn da bò trình diễn được phun 4 lần thuốc trừ nhện lông nhung. Lần 1 khi nhãn vừa nhú cơi đọt 1: phun Alfamite với liều lượng 1lít/ha. Lần 2 (giai đoạn nhú cơi đọt 2): phun SK Enpray 99 với liều lượng 5lít/ha. Lần 3 (giai đoạn nhãn vừa nhú phát hoa): phun Ortus với liều 1lít/ha. Lần 4 (giai đoạn 15 ngày sau khi nhú hoa): phun Danitol liều 1lít/ha.


Kết quả tính toán cho thấy, so với vườn nhãn không phun thuốc, sau khi thu hoạch vườn nhãn da bò trình diễn trong mô hình (có phun thuốc) tuy có chi phí cao hơn (24,91 triệu đồng/ha so với 23,9 triệu đồng/ha ở vườn không phun thuốc) nhưng tỉ lệ chồi bị bệnh “chổi rồng” ở đây thấp hơn (2% so với 39,2%), năng suất trái cao hơn (bình quân 14 tấn/ha so với 10,1 tấn/ha ở vườn không phun thuốc), giá thành thấp hơn (gần 1,8 triệu đồng/tấn trái so với 2,37 triệu đồng/tấn), lợi nhuận cao hơn (115 triệu đồng/ha so với 77 triệu đồng/ha). Kết quả này mở ra triển vọng cho nhà vườn trồng nhãn da bò trong hạn chế bệnh “chổi rồng” bảo vệ vườn nhãn.Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH