• NGÔ NẾP LAI HN88, LỰA CHỌN SỐ 1 CHO NGƯỜI NÔNG DÂN!

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 21/1/11

  1. nguyenthangnghean Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thắng
   - Địa chỉ: Công ty CP giống cây trồng TW, số 01, Lương ĐỊnh Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: nguyenthangnghean@gmail.com
   ================================

   <strong><span style="font-size: 14pt">NG&Ocirc; NẾP LAI HN88, LỰA CHỌN SỐ 1 CHO NGƯỜI N&Ocirc;NG D&Acirc;N!</span></strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></span><div align="justify"><span style="font-size: 14pt"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong>Ng&ocirc; nếp lai F1 </span><span style="font-size: 14pt">HN 88 l&agrave; sản phẩm do <strong><em>c&ocirc;ng ty CP giống c&acirc;y trồng Trung ương</em></strong> (VINASEED) chọn tạo v&agrave; sản xuất. Đ&acirc;y l&agrave; đơn vị sản xuất v&agrave; cung ứng giống c&acirc;y trồng h&agrave;ng đầu&nbsp; ở Việt Nam. </span></div><div align="justify"><span style="font-size: 14pt" /><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi n&oacute;i tới ng&ocirc; nếp, người ta nghĩ ngay tới giống ng&ocirc; năng suất cao, chất lượng tốt nhất trong d&ograve;ng ng&ocirc; nếp hiện nay tại Việt Nam, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; HN88: Giống ng&ocirc; nếp lai F1 ngắn ng&agrave;y, năng suất cao, chất lượng tuyệt hảo, ăn nguội vẫn dẻo, c&oacute; vị đậm, thơm đặc trưng. Sinh trưởng khỏe, chịu hạn v&agrave; chịu r&eacute;t tốt, chống chịu tốt với s&acirc;u bệnh, bắp to d&agrave;i, k&iacute;n l&aacute; bi, kh&ocirc;ng hở đu&ocirc;i chuột. Năng suất bắp tươi đạt 18-20 tấn/ha, độ đồng đều bắp rất cao, tỷ lệ bắp loại 1 cao tr&ecirc;n 95%. Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi 62-65 ng&agrave;y. </span><span style="font-size: 14pt">C&oacute; thể trồng được quanh năm tr&ecirc;n đất tưới ti&ecirc;u chủ động, tuy nhi&ecirc;n gieo trồng cần tr&aacute;nh ng&ocirc; trỗ cờ phun r&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c th&aacute;ng qu&aacute; kh&ocirc;, qu&aacute; n&oacute;ng, qu&aacute; lạnh để đảm bảo năng suất. Trồng c&aacute;ch ly thời gian v&agrave; kh&ocirc;ng gian với c&aacute;c loại bắp m&agrave;u kh&aacute;c để đảm bảo chất lượng ăn tươi v&agrave; m&agrave;u hạt.</span><span style="font-size: 14pt" /><span style="font-size: 14pt" /></div><p><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một số đặc điểm ch&iacute;nh của HN88: <em>Lột vỏ ngo&agrave;i, năng suất 420-450kg/s&agrave;o. B&aacute;n với gi&aacute; trung b&igrave;nh 7- 8.000 đ/kg. Gieo 1 hạt/hốc, khoảng c&aacute;ch 70x25cm. B&oacute;n 5-10 tấn ph&acirc;n chuồng, 250kg Ur&ecirc;, 450-500kg Supe l&acirc;n, 100-120 KCL/1ha. C&oacute; thể sử dụng NPK thay thế c&aacute;c loại ph&acirc;n tr&ecirc;n. Tỷ lệ bắp hữu hiệu 96%. </em></span></p><p><span style="font-size: 14pt"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>HN88 l&agrave; giống ng&ocirc; nếp đ&atilde; v&agrave; đang rất được ưa chuộng hiện nay tr&ecirc;n thị trường v&igrave; chất lượng ngon nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất.<em><strong> </strong></em></span></p><p><span style="font-size: 14pt"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></em>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty giống c&acirc;y trồng Trung Ương qua số điện thoại: </span></p><span style="font-size: 14pt"><em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0983 775 381&nbsp; Mr Thắng - Ph&ograve;ng Marketing &amp; PTSP, </strong></em>C&ocirc;ng ty CP giống c&acirc;y trồng TW, số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, H&agrave; Nội.</span>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...