Nguyệt quế

  • Thread starter dangthuytc@gmail.com
  • Ngày gửi
D

dangthuytc@gmail.com

Guest
#1
Nguyệt quế khủng, ho&agrave;nh 80cm.<br /><br /><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c959ad59f8.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c959ad59f8.jpg" /></a></span></div><br /><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c96017270f.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c96017270f.jpg" /></a></span></div><br /><div><span class="zoomable"><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c9620af79f.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c9620af79f.jpg" /></a></span></div><br /><br /></span></div><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c965eb34a8.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c965eb34a8.jpg" /></a></span></div><br /><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c97390f425.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c97390f425.jpg" /></a></span></div><br /><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c97725f5e1.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c97725f5e1.jpg" /></a></span></div><br /><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c966caba96.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c966caba96.jpg" /></a></span></div>Gi&aacute; giao lưu: 70 triệu<br />ACE n&agrave;o th&iacute;ch th&igrave; gọi m&igrave;nh nha<br />LH: A.T&acirc;m, TP.HCM( Vườn ở Củ Chi ), Tel: 0933 249 929

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lý Tâm
- Địa chỉ: H.Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 0933249929 - Fax:
- email: thanhtam_lytc@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH