• Nguyệt quế

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 20/10/11

  1. caycanhdep Guest

   <font size="4">Nguyệt quế khủng, ho&agrave;nh 80cm.<br /><br /></font><div><font size="4"><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c959ad59f8.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c959ad59f8.jpg" /><span style="display: none" /></a></span></font></div><font size="4"><br /></font><div><font size="4"><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c96017270f.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c96017270f.jpg" /><span /></a></span></font></div><font size="4"><br /></font><div><font size="4"><span class="zoomable"><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c9620af79f.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c9620af79f.jpg" /><span /></a></span></div><br /><br /></span></font></div><div><font size="4"><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c965eb34a8.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c965eb34a8.jpg" /><span /></a></span></font></div><font size="4"><br /></font><div><font size="4"><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c97390f425.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c97390f425.jpg" /><span /></a></span></font></div><font size="4"><br /></font><div><font size="4"><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c97725f5e1.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c97725f5e1.jpg" /><span /></a></span></font></div><font size="4"><br /></font><div><font size="4"><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/large_gal_4e5c966caba96.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/30/gal_4e5c966caba96.jpg" /><span /></a></span></font></div><p>&nbsp;</p><p><font size="4">Gi&aacute; giao lưu: 70 triệu<br />ACE n&agrave;o th&iacute;ch th&igrave; gọi m&igrave;nh nha<br />LH: A.T&acirc;m, TP.HCM( Vườn ở Củ Chi ), Tel: 0933 249 929</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cửa Hàng Bon Sai Tâm
   - Địa chỉ: Đường Bến Súc, X. An Phú, H. Củ Chi, TP.HCM
   - Điện thoại: 0933249929 - Fax:
   - email: thanhtam_lytc@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...