• Nhà phân phối ủy quyền dầu mỡ nhờn công nghiệp

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 25/9/12

  1. anhy Guest

   <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">TIAT THANG LONG JSC l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối dầu mỡ&nbsp;nhờn c&ocirc;ng nghiệp cao cấp của h&atilde;ng Castrol BP&hellip;.<br /> <br /> B&aacute;n sỉ c&aacute;c sản phẩm dầu mỡ c&ocirc;ng nghiệp gồm:&nbsp;Dầu nhờn động cơ&nbsp;c&ocirc;ng nghiệp, Dầu b&aacute;nh răng c&ocirc;ng nghiệp, Dầu thủy lực, Dầu thủy lực chống ch&aacute;y, Dầu b&agrave;n trượt, Dầu x&iacute;ch tải, Dầu truyền nhiệt, Dầu Tua-bin, Dầu xy-lanh hơi nước, Dầu b&ocirc;i trơn che &eacute;p, Dầu cắt gọt kim loại -Loại kh&ocirc;ng pha, Dầu cắt gọt kim loại &ndash; Loại pha nước, Dầu gia c&ocirc;ng biến dạng kim loại, Dầu t&ocirc;i luyện kim loại, Chất l&agrave;m sạch kim loại, Chất bảo quản kim loại..</span></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: white">Sản phẩm BP</span></u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: white">:<br /> <strong>Dầu Động cơ</strong>: BP ENERGOL ICDG 40S,</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">BP ENERGOL IC-HFX 404,</span> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">BP VAN.MULTIF.15W40 C14/SL, BP VANELLUS MONOGRADE 50 CF..<br /> <strong>Dầu Thủy lực:</strong>&nbsp; BP BARTRAN HV, BP ENERGOL HLP-HM 46, 68, BP ENERGOL HLP Z 32,46,68.<br /> <strong>Dầu B&aacute;nh răng:</strong> BP ENERGOL GR-X 100, 150, 200 Gốc kho&aacute;ng, BP ENERGOL GR-XP 100, 150,220,320,460. <br /> <strong>Dầu Truyền động</strong>:&nbsp; BP ENERGEAR 140 API GL4,</span> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">BP ENERGEAR AXLE 85W-140 API GL5.<br /> <strong>Dầu Turbine oil</strong> : BP TURBINOL X 32, 46, 68, BP ENERGOL THB 32, 46, 68.<br /> <strong>Dầu Tuần ho&agrave;n </strong>:&nbsp; BP ENERGOL CS 32, 46, 68, 100, 150, 220.<br /> <strong>Mỡ c&ocirc;ng nghiệp :</strong>&nbsp; BP ENERGREASE LS-EP 2 (VE), BP ENERGREASE LS 2,</span> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">BP ENERGREASE LS-EP 3.<br /> <strong>Dầu m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; </strong>: BP ENERGOL RC-R 32, 46, 68. Dầu m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute; tổng hợp:CASTROL AIRCOL SR 32,46,68<u></u></span></span></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: white">Sản phẩm Castrol:</span></u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> <strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dầu Thuỷ lực</span></strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: Castrol Hyspin AWS 32;46;68;( VG 32,46,68), dầu tuần ho&agrave;n, chống ch&aacute;y Castrol Anvol WG 46<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dầu động cơ</span></strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: CRB: SAE: 20W/50; Tection Medium duty : SAE; 15W/40; API: CG-4/SG. Magnatec SAE: 10W/ 40.<br /> <strong>Dầu truyền nhiệt</strong> Perfecto HT 5<br /> <strong>Mỡ Spheerol</strong> ( AP2, AP3)...</span><br /> <strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dầu b&ocirc;i trơn b&aacute;nh răng chịu cực </span></strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: Castrol ALPHA SP 150, 220,320,460,<br /> <strong>Dầu b&aacute;nh răng tổng hợp:</strong> ALPHASYN GS 220, 320,460</span><br /> <strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dầu Turbin</span></strong><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">e: Castrol PERFECTO T32, T 46,T68. BP TURBINOL X 32..</span><br /> <br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n rất nhiều sản phẩm dầu mỡ phục vụ cho ng&agrave;nh thiết bị m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thi c&ocirc;ng cơ giới, vận chuyển tải biển, vận tải nặng... Qu&yacute; vị đừng ngần ngại gọi điện hoặc gửi e-mail,fax cụ thể sản phẩm bao gồm những sản phẩm đặc chủng kh&ocirc;ng c&oacute; b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường..</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> <strong><u>Li&ecirc;n hệ&nbsp;:</u></strong>&nbsp;<br /> C&Ocirc;NG TY CP THƯƠNG MẠI &amp; ĐẦU TƯ&nbsp;PH&Aacute;T TRIỂN THĂNG LONG<br /> Mr.Anh ( Đại diện b&aacute;n h&agrave;ng )<br /> Tel: (84-4)-3566-8050&nbsp; Etx: 118<br /> Mobile: 091 3.768.328 / 0906.600.766 / 0977.191.979<br /> E.mail:&nbsp; </span><a target="_blank" href="mailto:khacanh@tiat.com.vn"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; text-decoration: none">khacanh@tiat.com.vn</span></a><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp; &nbsp;/&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:thannglonglube@gmail.com"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">thannglonglube@gmail.com</span></a><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"> <br /> Website: &nbsp;</span><a target="_blank" href="http://www.tiat.com.vn/"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; text-decoration: none">www.tiat.com.vn</span></a><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: white"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">----------------------------------------------------------------------------------------------</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white">DISTRIBUTOR OF INDUSTRIAL LUBRICANTS IN VIETNAM<br /> </span></strong><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white">We are TIAT THANG LONG Company is a distributor of high-end industrial lubricants company Castrol BP&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">Wholesaler of industrial oil products including: Industrial lubricants engine, Industrial gear oils, Hydraulic Oil , Fire resistant hydraulic oil, Oil slide, Load chain oil, Thermal oil, Turbine oil, Steam cylinder oil, Cover forced lubrication, Oil and metal cutting - not mixed, Metal cutting oil - water phase, Oil and deformation processing of metals, Oil tempered metal, Metal cleaners, Metal preservatives.</span></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">BP Castrol Products:</span></u></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">Engine oil:</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp; BP ENERGOL ICDG 40S, BP ENERGOL IC-HFX 404, BP VAN.MULTIF.15W40 C14/SL, BP VANELLUS MONOGRADE 50 CF ..<br /> <strong>Oil Hydraulics:</strong> BP BARTRAN HV, BP HLP ENERGOL-HM 46, 68, HLP BP ENERGOL Z 32,46,68.<br /> <strong>Oil Gear</strong>: BP ENERGOL GR-X 100, 150, 200 Original Mineral, BP ENERGOL GR-XP 100, 150,220,320,460.<br /> <strong>Transmission oil</strong> : BP ENERGEAR 140 API GL4, BP ENERGEAR Axle 85W-140 API GL5.<br /> <strong>Turbine oil :</strong> BP TURBINOL X 32, 46, 68, BP ENERGOL THB 32, 46, 68.<br /> <strong>Oil Circulation</strong> : BP CS ENERGOL 32, 46, 68, 100, 150, 220.<br /> <strong>Grease industry</strong> : BP ENERGREASE LS-EP 2 (VE), BP ENERGREASE LS 2, BP ENERGREASE LS-EP 3.<br /> <strong>Air Compressor Oil</strong> : BP ENERGOL RC-R 32, 46, 68. Synthetic compressor oil: Castrol AIRCOL SR 32,46,68</span></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">Contact :</span></u><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> <strong>TRADING &amp; INVESTMENT CORPORATION DEVELOPMENT THANG LONG</strong><br /> Mr.Anh (Sales Representative)<br /> </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">Tel: (84-4)-3566-8050&nbsp; Etx: 118</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> Cell-phone from abroad: 0084-90-6600-766<br /> Cell-phone in Vietnam: 091 3768328 / 0977.191.979<br /> E.mail: </span><a href="mailto:khacanh@tiat.com.vn"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">khacanh@tiat.com.vn</span></a><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"> &nbsp;/ </span><a href="mailto:thannglonglube@gmail.com"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">thannglonglube@gmail.com</span></a><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"><br /> Website: </span><a href="http://www.tiat.com.vn/"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black">www.tiat.com.vn</span></a><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif"> </span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: anhy nguyen
   - Địa chỉ: 16 Bắc Hồng, Hà Nội
   - Điện thoại: - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...