Nhạn 2,5thang và Mái Bạch Nhạn giá Mếm!!!!!

#1
hình cha mẹ :
2 em 2,5 thángMái Nhạn Úa Chân và Mỏ Trắng giá ra đi 400k:
gà ở Q5 tphcm
Đạt sdt 0938827097
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH